Od dziś można ubiegać się o dotacje w ramach Tarczy 6.0 dla mikro i małych przedsiębiorców

W sobotę, 19 grudnia, rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dotacje w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 6.0, która ma pomóc mikro i małym przedsiębiorcom w związku z kryysem związanym z pandemią koronawirusa.

Jedną z wymienionych w tzw. Tarczy 6.0 form pomocy są dotacje do 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro i małych przedsiębiorców.

Wnioski będą przyjmowane od dziś, 19 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku, poprzez platformę online. Wnioskodawcy muszą pamiętać o załączeniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.

W Poznaniu wypłata dotacji będzie realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8345 645 lub 61 8345 696, w godz. 8.00-13.00, a także mailowo: tarcza1@poznan.praca.gov.pl, tarcza2@poznan.praca.gov.pl.

Jak przypomina Urząd Miasta, w ustawie związanej z najnowszą tarczą antykryzysową znalazły się również zwolnienia ze składek ZUS za listopad 2020 r. (wnioski można już składać do ZUS), dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na utrzymanie miejsc pracy (wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 19 grudnia do wojewódzkich urzędów pracy) oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (wnioski można już składać do ZUS).

Więcej informacji na temat dotacji w ramach tarczy  6.0 można znaleźć na stronie internetowej.