Poznań prowadzi bezpłatne badania na obecność koronawirusa w placówkach pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczych

Miasto Poznań sfinansuje testy na obecność koronawirusa dla 700 osób w ramach działań profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego wirusa. Przebadani będą pracownicy placówek pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczych oraz nowo przyjmowani podopieczni.

Akcja koordynowana jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na zlecenie Miasta. Realizacją zadania zajmuje się Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych oraz Instytut Genetyki Człowieka PAN. Całość finansowana jest przez Miasto.

Pracownicy POSUM pobierają wymazy od poszczególnych osób, a następnie przekazują je do laboratorium PAN, gdzie wykonywane są testy genetyczne na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Jak wyjaśnia dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Magdalena Pietrusik-Adamska, Miasto chce w ten sposób zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa i zmniejszyć ryzyko zakażenia u osób wykonujących na co dzień pracę wiążącą się m.in. z kontaktami z dużą liczbą osób.

Do tej pory przetestowano ponad 430 osób, a docelowo testy mają być wykonane u 700. Są to przede wszystkim pracownicy placówek całodobowych obejmujących opieką osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, a także opiekujących się osobami bezdomnymi oraz dziećmi i młodzieżą.

Zastępca prezydenta miasta, Jędrzej Solarski wyjaśnił, że wybrano grupę najbardziej narażonych na zakażenie z uwagi na specyfikę danego miejsca i kontakt z wieloma osobami, a także osób najbardziej narażonych na powikłania i skutki COVID-19.