Niemal połowa ogółu dorosłych Polaków ma konto w jakimś serwisie społecznościowym

Z internetu przynajmniej raz w tygodniu korzysta ponad dwie trzecie dorosłych Polaków (68 proc.), czyli prawie tyle samo co przed rokiem (69 proc.) – poinformował w poniedziałek CBOS. Dodano, że niemal połowa ogółu dorosłych Polaków ma konto w jakimś serwisie społecznościowym.

“Obecność online zależy przede wszystkim od wieku, a w mniejszym stopniu także od poziomu wykształcenia, który to ma znaczenie głównie w przypadku starszych respondentów. Korzystanie z internetu jest niemal powszechne wśród osób poniżej 35. roku życia, a także bardzo częste wśród mających od 35 do 54 lat, których zdecydowana większość również jest online”

– napisano w wynikach badania badań CBOS “Korzystanie z internetu”

Dodano, że użytkownicy internetu stanowią ponad połowę wśród respondentów w wieku 55-64 lat. Z kolei offline pozostaje dwie trzecie ankietowanych mających od 65 do 74 lat i dziewięciu na dziesięciu najstarszych badanych – powyżej 75. roku życia.

Jak informuje CBOS, relatywnie najwięcej użytkowników internetu jest wśród osób mających wyższe wykształcenie, a najmniej wśród badanych z wykształceniem podstawowym, co jednak w przypadku tej drugiej grupy w znacznym stopniu warunkowane jest starszym wiekiem.

Z badania wynika, że korzystaniu z internetu sprzyja aktywność zawodowa (deklaruje je 85 proc. pracujących i 48 proc. niepracujących), co również jest w pewnym stopniu pośrednio zdeterminowane przez wiek.

W grupie pracujących relatywnie najmniej użytkowników sieci jest wśród rolników (58 proc.) oraz robotników niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych (70 proc i odpowiednio 77 proc.), natomiast wśród kadry kierowniczej i specjalistów, techników i średniego personelu, pracowników administracyjno-biurowych oraz prywatnych przedsiębiorców korzystają z niego niemal wszyscy (ponad 90 proc.).

Jak podaje CBOS, relatywnie najmniej użytkowników internetu jest na wsi (59 proc.), a zauważalnie więcej niż przeciętnie w dużych miastach, szczególnie w półmilionowych i większych (82 proc.).

Z badania wynika, że obecnie niemal wszyscy użytkownicy internetu (96 proc., tj. 65 proc. ogółu dorosłych) korzystają z sieci bezprzewodowo poprzez takie urządzenia, jak smartfon, tablet czy laptop. Najszybszy wzrost liczby użytkowników mobilnych przypada na pierwsze trzy lata bieżącej dekady.

Bezprzewodowo z sieci korzystają wszyscy internauci poniżej 35. roku życia i niemal wszyscy w wieku 35-54 lat. Również wśród starszych badanych ogromna większość zalicza się do użytkowników mobilnych.

Co drugi respondent korzystający z internetu (51 proc.) uruchamia aplikacje internetowe tylko wówczas, kiedy chce coś zrobić, np. coś sprawdzić lub skontaktować się z kimś, a niemal tyle samo badanych (49 proc.) cały czas jest online – na bieżąco otrzymują oni informacje i mogą na nie reagować. Ten drugi sposób korzystania z sieci wyraźnie zyskał na popularności w ciągu ostatniego roku. Wcześniej – rok i dwa lata temu – wskazywało go około jednej trzeciej internautów.

Badani poniżej 35. roku życia, zwłaszcza mający od 18 do 24 lat, na ogół deklarują stałą obecność online, natomiast wśród mających powyżej 44 lat, a szczególnie najstarszych internautów, przeważa “wchodzenie” do internetu doraźnie, w konkretnym celu.

CBOS poinformował też, że w ostatnich latach widać dużą popularność zakupów online. Z uzyskanych obecnie deklaracji wynika, że zakupy przez internet zdarzyło się robić ponad połowie Polaków (57 proc.), a jedna czwarta (26 proc.) sprzedała coś w ten sposób.

“W miesiącu poprzedzającym badanie zakupy w internecie zrobiło dwie trzecie użytkowników (65 proc., czyli 44 proc. ogółu dorosłych), a więc najwięcej, odkąd o to pytamy. Tak wysoki odsetek kupujących online wpisuje się w trend rosnącej popularności zakupów w sieci, ale może również w jakimś stopniu być uwarunkowany epidemią koronawirusa i związanymi z nią ograniczeniami w funkcjonowaniu sklepów stacjonarnych oraz obawami przed przebywaniem w skupiskach ludzkich”

– tłumaczy CBOS

Dodano, że najchętniej kupowane w sieci – w miesiącu poprzedzającym badanie – były: odzież i obuwie, a w dalszej kolejności sprzęt elektroniczny, kosmetyki, książki oraz zabawki i inne artykuły dziecięce. Do rzadziej kupowanych zaliczają się artykuły motoryzacyjne, sprzęt sportowy, żywność, leki i dostęp do usług lub treści. Najrzadziej zaopatrywano się przez internet w multimedia (programy, gry komputerowe, muzykę, filmy) oraz bilety na autobus, pociąg lub samolot.

Jak podano, w ciągu ostatniego roku zauważalnie wzrosła popularność bankowości elektronicznej. Swoje konto bankowe online obsługuje niemal ośmiu na dziesięciu użytkowników internetu (79 proc.), czyli więcej niż co drugi dorosły Polak (53 proc.).

Częściej niż przeciętnie są to badani w wieku od 25 do 34 lat (92 proc.), najlepiej wykształceni (95 proc.), z gospodarstw domowych o dochodach per capita powyżej 2999 zł (94 proc.). Dla porównania, wśród internautów deklarujących niskie dochody (poniżej 1500 zł na osobę) konto bankowe obsługuje w ten sposób niespełna dwie trzecie (64 proc.). Ogólnie rzecz biorąc, relatywnie mniej korzystających z tego typu usług jest wśród deklarujących wykształcenie podstawowe (31 proc.), zasadnicze zawodowe (38 proc.), jak również wśród mających 65 lat i starszych (59 proc.)” – czytamy.

Poinformowano, że pobieranie z sieci darmowych programów, muzyki i filmów deklaruje jedna czwarta internautów (26 proc., czyli 17 proc. ogółu badanych). “Od 2015 roku zjawisko pobierania multimediów z sieci jest wśród użytkowników internetu rzadsze, niż było wcześniej, co wynika prawdopodobnie ze spopularyzowania się szybszych połączeń i mediów strumieniowych. Ściąganie plików nadal jest dość częste wśród młodszych użytkowników, w wieku od 18-24 lat (39 proc.) i od 25 do 34 lat (35 proc)” – dodano.

Z badania wynika ponadto, że ponad połowa korzystających z internetu (56 proc., tj. 38 proc. ogółu dorosłych) ogląda online telewizję, filmy, seriale lub inne materiały wideo. Internetowa widownia zauważalnie wzrosła pod koniec ubiegłej dekady, a po raz drugi – w roku 2013. Od pomiaru w ubiegłym roku pozostaje jednak niezmieniona. Z kolei słuchający online radia stanowią ponad jedną czwartą użytkowników internetu (29 proc.), czyli jedną piątą ogółu dorosłych badanych (20 proc.). Ich liczba pozostaje w tej dekadzie względnie stabilna.

Zaznaczono, że w miesiącu poprzedzającym badanie rozmawiało ze znajomymi przez komunikator niemal ośmiu na dziesięciu internautów (79 proc.), czyli ponad połowa ogółu dorosłych.

Obecnie rejestrujemy rekordową liczbę użytkowników tego typu aplikacji. Częściej są to kobiety niż mężczyźni (84 proc. wobec 73 proc.). Wzrosła również wyraźnie popularność rozmów telefonicznych przez internet, które prowadzi teraz prawie co drugi internauta (47 proc.), czyli około jednej trzeciej ogółu badanych. Także i w tym przypadku większa aktywność cechuje kobiety niż mężczyzn (51 proc. wobec 44 proc.)” – czytamy.

CBOS w tym roku po raz pierwszy – ze względu na okoliczności epidemiczne i fakt, że znaczna część Polaków pracowała zdalnie – zapytał o wideokonferencje. Udział w rozmowach wideo przez internet, w których uczestniczyło kilka lub wiele osób, brał blisko co trzeci internauta (31 proc.., tj. 21 proc. ogółu badanych). Szczególnie często robili to przedstawiciele takich grup zawodowych, jak kadra kierownicza i specjaliści (63 proc.). Zauważalnie wyróżniają się pod tym względem także uczniowie i studenci (72 proc.).

Z wyników badania wynika, że niemal siedmiu na dziesięciu użytkowników internetu (69 proc., tj. niemal połowa ogółu dorosłych Polaków) ma konto w jakimś serwisie społecznościowym. Ogromna większość z nich (89 proc.) przeglądała zawartość serwisów społecznościowych w miesiącu poprzedzającym badanie.

Badanie zrealizowano w dniach od 15 do 25 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1378 osób (w tym: 65,3 proc. metodą CAPI, 20,8 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI).