Od jutra zmiany w organizacji ruchu na Poznańskich ulicach

Miejski Inżynier Ruchu informuje o zmianach w organizacji ruchu w związku z budowami i remontami.23 lipca na ul. Iwonickiej rozpoczną się prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Prace potrwają przez okres ok. 3 tygodni. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów.

Od 23 lipca do 31 sierpnia 2020 r. potrwają prace związane z budową sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku przy ul. Hawelańskiej 2. Zmiany w organizacji ruchu wystąpią na ulicach: Hawelańska, Ziarnista, Naramowicka. Niemożliwy będzie lewoskręt z ul. Naramowickiej w ul. Ziarnistą. Ponadto na ul. Ziarnistej i Hawelańskiej wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów (zwężenia jezdni).