W poniedziałek ruszają przygotowania pod przebudowę ul. Husarskiej

Od poniedziałku (20.02.) rozpoczną się prace przygotowawcze pod przebudowę ulicy Husarskiej. Prace te związane będą przede wszystkim z wycinką drzew i krzewów, a przeprowadzi je Zakład Lasów Poznańskich.

Do wycinki wytypowano 65 m² krzewów i  20 drzew kolidujących z nowym układem drogowym, w większości będących w słabej kondycji zdrowotnej. Po zrealizowaniu robót budowlanych, przewidziano nasadzenia kompensacyjne.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje, m.in.: rozbudowę układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia układu drogowego, budowę nowych latarni oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych z projektowanym układem drogowym oraz wcześniej wspomnianą wycinkę drzew.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to kwiecień 2017 r., a zakończenia to grudzień 2017 r.