Kolejny miesiąc ćwiczeń na poligonie. Będzie głośno w okolicy

Na poligonie w Biedrusku rozpoczyna się kolejny miesiąc ćwiczeń, w czasie których mieszkańcy okolicy mogą słyszeć huki i strzały.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu informuje, że od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki.
Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godz. 08:00-15:00 i 18:00- 24:00.
Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 “Orzeł”, nr 81 “Drop” i nr 86 “Sokół”.
W trosce o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, miłośników przyrody, turystów oraz ludzi szukających rozrywki, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przypomina, że:
– teren poligonu Biedrusko stanowi teren zamknięty Resortu Obrony Narodowej;
– przemieszczanie się po jego terenie może odbywać się tylko na podstawie przyznanych uprawnień (przepustek);
– rejestracja obrazu i dźwięku na terenie poligonu jest zabroniona.
Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.
Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.
Znajdujący się na terenie poligonu Rezerwat Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który był otwarty dla społeczeństwa w terminach 29.02-01.03, 07-08.03 oraz 14 i 15.03.2020 r. pozostaje zamknięty do kolejnego kwitnienia śnieżycy wiosennej, tj. do przełomu zimy i wiosny w 2021 r., kiedy to ponownie będą wyznaczone terminy dostępu.
Informacje o tym będą dostępne na stronie internetowej Centrum.
Rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie w nim jest szczególnie niebezpieczne.
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów.
Osoby łamiące zakaz wstępu, o którym szczegółowe informacje znajdują się na wjazdach, naraża się na utratę zdrowia i życia, a także na mandat karny za popełnione wykroczenia, do których zalicza się m.in.:
–  nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym;
– złamanie zakazu ruchu w obydwu kierunkach (który dotyczy również rowerzystów);
– wjazd pojazdem silnikowym do lasu;
– wyprowadzenie psa bez możliwości jego kontroli (smyczy);
– rejestracja obrazu i dźwięku.
Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzieć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/ wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy: “wstęp wzbroniony czy “stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto, w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren.
W związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od km 209,5 do km 216) w terminach:
1. 15.02.2021 r. 8:00 -15.00
2. 16.02.2021 r. 8:00 -15.00 oraz 18:00 – 24:00
3. 17.02.2021 r. 18:00 -24:00
4. 18.02.2021 r. 8:00 -15:00
5. 22.02.2021 r. 8:00 -15:00.
6. 23.02.2021 r. 18:00 – 24:00
7. 24.02.2021 r. 18:00 – 24:00