Kładka dla pieszych między stawami na Dębinie będzie remontowana

Kładka dla pieszych na terenie użytku ekologicznego Dębina II zostanie wyremontowana. Dzięki temu piesi korzystający ze ścieżki spacerowej między Stawami Grundela i Dębowym będą mogli poruszać się po bezpieczniejszym i bardziej komfortowym mostku.

 

Pozytywną opinię w sprawie remontu kładki wydali radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Projekt zakłada przebudowę i wymianę konstrukcji obecnej kładki dla pieszych, która funkcjonuje w ciągu istniejącej ścieżki spacerowej. Mieści się między Stawem Grundela i Stawem Dębowym.

Remont ma być prowadzony przy zachowaniu wszelkich norm i przepisów dotyczących wykonywania prac na terenie objętym ochroną prawną jako użytku ekologicznego. Mają odbywać się pod ścisłym nadzorem przyrodniczym.

Prace mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania mostku. Ostateczna decyzja będzie podjęta na sesji rady miasta.