Zmiany, jakie zaszły w tym miejscu zostały przeprowadzone głównie z myślą o pieszych. Zyskali oni nowe dojścia do skrzyżowania (zachodni chodnik na ul. Dworskiej nie kończy się już na drzewie) i sugerowane przejścia przez jezdnię. Dzięki zainstalowaniu wyspowych progów zwalniających na wszystkich trzech wlotach skrzyżowania, poprawiło się bezpieczeństwo. Natomiast dzięki nowej geometrii drogi i poszerzonym łukom będą mogły tędy przejeżdżać autobusy. Całkowicie nowa jest też nawierzchnia jezdni.

Wprowadzona została również nowa organizacja ruchu. Skrzyżowanie ul. Karpiej i Dworskiej stało się równorzędne, co oznacza, że obowiązuje na nim zasada „prawej ręki” – kierowca jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu na skrzyżowanie z jego prawej strony.

Prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Karpiej i Dworskiej kosztowały ponad 450 tysięcy złotych i były współfinansowane ze środków Rady Osiedla Naramowice.