Koniec prac na ul. Dolna Wilda i koniec utrudnień dla kierowców

Dobiega końca remont nawierzchni jezdni na ul. Dolna Wilda. W nocy zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, co powinno usprawnić ruch już od rana i zapobiec tworzeniu się korków.

 

Remont objął odcinek od skrzyżowania z ruchem okrężnym przy wiadukcie w ciągu ul. Hetmańskiej do ul. Wspólnej. Stara, zniszczona nawierzchnia została zerwana, a w jej miejsce ułożono nową. Wyregulowano także wpusty kanalizacyjne i trwa ostatnie malowanie poziomego oznakowania drogowego.

Remont prowadzony był etapami, by zapewnić przejezdność, jednak od początku prac powodowało to tworzenie się bardzo dużych korków w okolicy.

W nocy zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, dzięki czemu od rana nie powinno być większych niż przy normalnym ruchu problemów. To z pewnością ucieszy mieszkańców Wildy, Dębca czy Lubonia.

Dzięki wykonanym pracom zwiększy się bezpieczeństwo i komfort przejazdu ulicą.

ZDM wskazuje, że przez najbliższe dni możliwe będą wciąż miejscowe wygrodzenia, z uwagi na prace wykończeniowe.