Przebudowa skrzyżowania ul. Baraniaka i Wołkowyskiej

Skrzyżowanie ul. Baraniaka i Wołkowyskiej zostanie przebudowane. Na czas prowadzenia robót wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie. Realizacja inwestycji ma potrwać kilka miesięcy.

 

Prace podzielono na kilka etapów. Pierwszy rozpocznie się 4 maja i będzie związany z poszerzaniem jezdni po północnej stronie ul. Baraniaka. Pojedyncze pasy ruchu w obydwu kierunkach będą wygradzane i zwężane.

Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ruch pieszych zostanie skierowany na południową stronę ul. Baraniaka.

Miejski Inżynier Ruchu informuje również, że przez dwa dni, na czas budowy sygnalizacji świetlnej, na ul. Wołkowyskiej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Baraniaka do ul. Prużańskiej. Dla jadących w przeciwnym kierunku wyznaczono objazd ulicami: Prużańską, Słonimską i Inflancką.

W czasie drugiego i trzeciego etapu, które będą trwały po ok. 2 dni robocze, wygradzane będą pojedyncze pasy ruchu na ul. Baraniaka na nitce w kierunku centrum miasta. Maksymalna dopuszczalna prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h. Wygrodzony będzie chodnik po północnej stronie ulicy.

Utrudnienia związane z przebudową potrwają do 31 lipca.