Ulica Architektów w Poznaniu w nowym wydaniu po gruntownej przebudowie

Ulica Architektów przeszła kompleksową modernizację, zwiększając komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Przed rozpoczęciem prac, część drogi była nieutwardzona, a jej pozostały odcinek pokryty był nawierzchnią w złym stanie technicznym. Dodatkowo, na ulicy brakowało chodników i odpowiedniego oświetlenia.