Nowe oblicze ul. Złotowskiej

Piesi, rowerzyści i kierowcy poruszają się odmienioną ul. Złotowską. Zyskała ona nie tylko nową drogę rowerową z chodnikiem, ale też równą nawierzchnię jezdni. Nowa infrastruktura pojawiła się na odcinku od ul. Rezedowej do Miastkowskiej.

 

– Zmienił się znaczący odcinek ul. Złotowskiej, bo liczący ok. 1,7 km długości. Zasadnicze prace budowlane związane z drogą rowerową i chodnikiem zakończyły się wiosną tego roku. Dodatkowo zadanie zostało rozszerzone o wymianę nawierzchni jezdni, co wykonane zostało latem. W październiku zakończyły się wszelkie prace polegające na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu oraz przeprowadziliśmy z wykonawcą procedurę odbiorową – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przed inwestycją na ul. Złotowskiej brakowało bezpiecznej infrastruktury pieszo-rowerowej. Na przeważającej części ul. Złotowskiej między ul. Rezedową a Miastkowską, było jedynie nieutwardzone pobocze bez chodnika. Inwestycja usprawniła rowerowy wyjazd z Ławicy i pobliskiego Skórzewa do centrum Poznania, poprawiła bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się m.in. w rejonie ogródków działkowych.

Chodnik i trasa rowerowa powstały po południowo-wschodniej stronie ul. Złotowskiej. Początek inwestycji to skrzyżowanie z ul. Rezedową, gdzie ścieżka połączyła się z istniejącym fragmentem wyprowadzonym z pobliskiego ronda. Na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej chodnik i droga rowerowa są rozdzielone, a na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej powstał ciąg pieszo-rowerowy. Dalej trasa połączyła się z infrastrukturą prowadzącą w stronę ul. Bukowskiej i centrum miasta. Skrzyżowania ul. Złotowskiej z innymi ulicami uwzględniają nową infrastrukturę, w ramach prac m.in. wyniesione zostało to z ul. Owczą.

Dodatkowo wzdłuż ogródków działkowych, pomiędzy przystankami autobusowymi Złotowska-Działki a Owcza, powstały miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci. Zmieniły się też przystanki autobusowe na trasie, które wyposażone zostały w nowe wiaty i elementy małej architektury.  

W ramach zadania wybudowana została także kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Owczej do ul. Perzyckiej i rozbudowano przepusty drogowe. Z kolei stara nawierzchnia jezdni została wymieniona na nową na całej szerokości ul. Złotowskiej od ul. Rezedowej do ul. Miastkowskiej. Do dyspozycji kierowców jest więc równa i wygodna jezdnia.