Jak będzie wyglądać kolejny odcinek Al. Marcinkowskiego?

Jak mają wyglądać Al. Marcinkowskiego na odcinku między ul. 23 Lutego a Solną? Ma to wyjaśnić przetarg rozpisany przez Miasto na zagospodarowanie tego obszaru.

Miasto chce, by odcinek Al. Marcinkowskiego zyskał przede wszystkim zieleń i małą architekturę, a także system retencyjno-nawadniający. Ma on także wpasowywać się w otoczenie, czyli fragment na wysokości nowego skrzydła Muzeum Narodowego i Biblioteki Raczyńskich.

Przetarg obejmuje przygotowanie dwuwariantowego projektu koncepcyjnego, opartego o koncepcję przygotowaną przed laty przez prof. Wiesława Krzyżaniaka, a następnie także projektu budowlano-wykonawczego na podstawie wybranego wariantu.

Projekt musi m.in. uwzględniać równoległe miejsca parkingowe – łącznie 12, zgodnych z projektem organizacji ruchu w wariancie 1, a w wariancie 2 bez miejsc parkingowych w pasie zieleni. Powinien też mieć projekt wstępno-koncepcyjny systemu retencyjnego z zastosowaniem podziemnego zbiornika oraz infrastruktury doprowadzającej wodę opadową (w projekcie wstępnym powinny być zawarte również: wstępny kosztorys i wstępny obmiar robót budowlanych).

W projekcie budowlano-wykonawczym konieczne jest uwzględnienie m.in. systemu retencyjnego z zastosowaniem zbiornika podziemnego i infrastruktury doprowadzającej wodę opadową na całym obszarze zieleni.

Miastu zależy, by odcinek Al. Marcinkowskiego był wzbogacony o kolejną zieleń, w tym drzewa oraz elementy małej architektury, wraz z bulwarem dla pieszych środkiem alei.

Zainteresowane podmioty udziałem w przetargu „Projekt zagospodarowania zielenią i małą architekturą wraz z wprowadzeniem systemu retencyjno-nawadniającego al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 lutego do ul. Solnej” mają czas na składanie ofert do 10 stycznia 2023 roku.