Uczniowie będą się uczyć jak rozpoznać czerniaka

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu rozpoczyna współpracę z Fundacją Gwiazda Nadziei w zakresie profilaktyki czerniaka.

 

Co roku w Polsce diagnozę dotyczącą czerniaka słyszy ok. 4 tysięcy osób. Z uwagi na późną diagnozę, aż 30% chorych umiera, choć szanse na wyleczenie i zmniejszenie ryzyka byłyby o wiele większe w przypadku wczesnego wykrycia zmian.

Od lat prowadzone są działania związane z edukacją w zakresie profilaktyki chorób skóry, jednak świadomość społeczeństwa wciąż jest na niskim poziomie.

Program „Znamię. Znam je?” będący efektem współpracy WSSE w Poznaniu i Fundacji Gwiazda Nadziei ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych ludzi, co ma przełożyć się na spadek zachorowań oraz szybsze wykrywanie zmian.

Do udziału zgłoszono ponad 29 tysięcy uczniów ze 157 szkół ponadpodstawowych w województwie. Uczestnicy programu poznają zasady profilaktyki czerniaka, a także nauczą się określać jego podstawowe cechy. Będą wiedzieli również w jaki sposób przeprowadzać samobadanie skóry.