Bezpłatne parkowanie przy Szpitalu Świętej Rodziny, ale pod pewnymi warunkami

Przywożąc lub odbierając pacjentów z poradni i szpitala Świętej Rodziny można skorzystać z bezpłatnego parkowania. Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył specjalne miejsca, na których za krótki postój nie są pobierane opłaty.

 

W okolicy ul. Jarochowskiego znajdują się poradnie lekarskie i szpital Świętej Rodziny. Wielu pacjentów i ich bliskich zwracało uwagę na kwestie parkowania w okolicy nie tylko podczas odwiedzin, ale także przywożenia lub odbierania chorych przez bliskich, co wiązało się z trudnościami związanymi ze znalezieniem miejsca, a także z koniecznością uiszczania opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Z myślą o krótkich postojach wyznaczono trzy specjalne koperty na ul. Jarochowskiego przy wejściu do szpitala. Można na nich parkować maksymalnie do 15 minut. Po tym czasie miejsce musi zostać zwolnione, by mogły z niego skorzystać kolejne osoby.

Co istotne, w przeciwieństwie do pozostałych wyznaczonych miejsc w okolicy, postój na wskazanych kopertach będzie bezpłatny.

By nie dochodzi do przekroczenia czasu postoju zainstalowano specjalne kamery. W przypadku, gdy samochód stoi na miejscu dłużej niż 15 minut, wysyłany jest sygnał do najbliższego kontrolera Strefy Płatnego Parkowania, który wystawi wezwanie do zapłaty za przekroczenie czasu postoju w SPP.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w okolicach innych placówek medycznych w Poznaniu – przy szpitalach na ul. Długiej i Garbary.