Węzeł Grunwaldzka coraz bliżej. Jak wygląda plac budowy? Od dziś zmienia się organizacja ruchu w okolicy

Już w tym roku będzie można przejechać pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Przebudowa układu komunikacyjnego na granicy Poznania i Plewisk postępuje, widać coraz więcej elementów nowego węzła przesiadkowego. Ze względu na postęp prac, od piątku 17 marca konieczne będzie zawężenie na ul. Twardogórskiej, a także przesunięcie toru jazdy na ul. Grunwaldzkiej.

– Na placu budowy zamontowane zostały belki konstrukcyjne drugiego wiaduktu kolejowego, po stronie Plewisk. Pierwszym już od listopada jeżdżą pociągi. Postępują również prace polegające na budowie przejazdu pod torami, można obrazowo określić, że przebiliśmy się na drugą stronę. Wybudowana została także kładka dla pieszych i rowerzystów nad docelowym przebiegiem ul. Grunwaldzkiej – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Kontynuowane są także prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej, z którymi wiążą się zmiany w organizacji ruchu. Obowiązywać będą od piątku, 17 marca. W rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Twardogórskiej przebudowywane będą sieci uzbrojenia terenu, z tego względu konieczne jest zawężenie ul. Twardogórskiej. Prace powinny potrwać około tygodnia. 

Druga zmiana planowana w tym terminie dotyczy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Wołczyńskiej w kierunku Plewisk – zmieni się tam jedynie tor jazdy, co pozwoli na kolejny etap prac w zakresie sieci uzbrojenia terenu. W efekcie od dziś z dotychczasowej strony zachodniej ruch zostanie przełożony na wschodnią. Zmieni się również organizacja ruchu pieszych, dla których dostępny będzie chodnik po przeciwnej stronie ulicy niż obecnie. Dojazd i dojście do posesji mogą być tymczasowo utrudnione. Należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie. 

Na placu budowy dobrze już widać, którędy poprowadzony zostanie przejazd pod torami linii kolejowej E20. Najbardziej zaawansowane prace toczą się po stronie Poznania, przy użytkowanym wiadukcie kolejowym. Wykańczane są elementy konstrukcyjne, wykonawca zajmuje się montażem kanalizacji deszczowej. Przygotowywana jest również warstwa drenażowa i podbudowa jezdni pod wiaduktem. Z kolei po stronie Plewisk wykonane zostały podpory wiaduktu kolejowego i zamontowane dźwigary stalowe, czyli belki stanowiące konstrukcję wiaduktu. 

Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo działał będzie węzeł przesiadkowy łączący różne środki transportu. Wykonawca zamontował już konstrukcję wiaty na przebudowywanym peronie nr 2 po stronie Plewisk, gdzie pasażerowie będą mogli przesiadać się między pociągiem a autobusem w formule drzwi w drzwi. W tym rejonie zrealizowane zostały także prace związane z wykonaniem podziemnego uzbrojenia terenu, obecnie wykonawca zajmuje się układaniem nawierzchni na peronie. Dobrze widoczny jest zarys pętli autobusowej oraz kształt nowego układu drogowego wraz z rondami.

Trwa również budowa poczekalni dla pasażerów. Wykonawca wzniósł ściany budynku i zamontował stalową konstrukcję, obecnie zajmuje się m.in. podziemnym uzbrojeniem terenu. Postępują także prace brukarskie, wykonane zostały chodniki i drogi rowerowe w obrębie przyszłego węzła przesiadkowego i przedłużenia ul. Kminkowej.

Elementem węzła przesiadkowego będzie także parking typu park&ride. Obecnie w jego miejscu realizowane są roboty ziemne oraz konstrukcyjne związane z przyszłą nawierzchnią parkingu. 

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.