Wielkopolska promuje zdrowie: nowa kampania prozdrowotna “Szczepienie Otula”

Wielkopolska Izba Lekarska uruchamia innowacyjną kampanię prozdrowotną zatytułowaną “Szczepienie Otula”. Celem inicjatywy jest wzmocnienie świadomości na temat znaczenia szczepień ochronnych oraz walka z narastającymi mitami antyszczepionkowymi, które przyczyniają się do wzrostu liczby osób unikających szczepień obowiązkowych.

 

W Wielkopolsce, regionie notującym jeden z najwyższych w Polsce wskaźników rezygnacji ze szczepień, inicjatywa ta ma kluczowe znaczenie. Kampania “Szczepienie Otula” ma za zadanie budowanie pozytywnego wizerunku szczepień, porównując je do kocyka, który otula i zapewnia bezpieczeństwo nie tylko indywidualnej osobie, ale całemu społeczeństwu.

Prof. Jacek Wysocki, znany ekspert w dziedzinie wakcynologii, podkreśla, że szczepienia są kluczowe w każdym etapie życia człowieka, od niemowlęctwa aż po późną starość. Kampania ma na celu podniesienie świadomości, że odporność zbiorowa, niezbędna do ochrony przed wieloma chorobami zakaźnymi, jest osiągalna tylko przy wysokim poziomie zaszczepienia populacji.

Lek. Marcin Karolewski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, wyjaśnia, że kampania wykorzysta różnorodne materiały promocyjne, w tym plasterki, koszulki, kocyki i maskotki, aby ułatwić lekarzom komunikację z pacjentami i przekazywać pozytywne przesłanie o szczepieniach.

Pomimo wysiłków medycznych, lekarze rodzinni i specjaliści w poradniach konsultacyjnych spotykają się z nieuzasadnionymi żądaniami dyskwalifikacji do szczepień, co jest bezpośrednim efektem wpływu ruchów antyszczepionkowych. Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, lek. Bożena Janicka, zwraca uwagę na problem dezinformacji rozpowszechnianej przez przeciwników szczepień.

W ramach kampanii, szczególny nacisk położony zostanie na edukację młodych Wielkopolan, potencjalnych i obecnych rodziców, którzy odegrają kluczową rolę w zapewnieniu kontynuacji programów szczepień obowiązkowych. Działania te zostaną wsparte przez ambasadorów spoza świata medycyny, co ma na celu szerokie rozpowszechnienie przekazu w mediach społecznościowych.

“Szczepienie Otula” to kampania, która ma na celu nie tylko zwiększenie wskaźnika szczepień w Wielkopolsce, ale również odbudowę zaufania społeczeństwa do działań profilaktycznych. Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na krytyczną potrzebę ochrony zdrowia publicznego w obliczu rosnących wyzwań związanych z chorobami zakaźnymi.