Poznań zielenieje: nowy lasek kieszonkowy na Wildzie

Mieszkańcy Poznania po raz kolejny zademonstrowali swoje zaangażowanie w poprawę przestrzeni miejskiej, biorąc udział w akcji sadzenia nowych drzew na Wildzie. Inicjatywa ta, zorganizowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), przyczyniła się do powstania lasku kieszonkowego u zbiegu ulic Traugutta i Dolna Wilda, miejsca, które jeszcze niedawno było nieużytkiem.

 

W ramach wiosennego projektu posadzono wiele gatunków drzew, w tym klon polny, grab pospolity, grusza pospolita oraz jabłoń dzika. Przedsięwzięcie to nie tylko wzbogaciło teren w nową zieleń, ale także przyczyniło się do rewitalizacji obszaru, na którym niedawno powstała również łąka kwietna. Frekwencja podczas akcji sadzenia przerosła oczekiwania organizatorów, mimo że pogoda płatała figle.

Zarząd Zieleni Miejskiej podkreśla, że projekt lasku kieszonkowego i łąki kwietnej nie tylko znacząco wpływa na estetykę miejskiej przestrzeni, ale ma również głęboki wymiar ekologiczny. “Sadzenie drzew w mieście to działanie na rzecz środowiska. Nowy lasek miejski będzie pełnił kluczową rolę w poprawie jakości powietrza, a także stanie się przestrzenią relaksu i wypoczynku dla mieszkańców, wzmacniając lokalną bioróżnorodność,” wyjaśnia Ewelina Suska, rzeczniczka ZZM.

Realizacja projektu, która objęła zarówno przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia, jak i zakup sadzonek, kosztowała niemal 70 tysięcy złotych. Wydatki te, jak podkreśla ZZM, są inwestycją w przyszłość miasta, przyczyniającą się do tworzenia zdrowszego, przyjaznego środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń Poznaniaków.