W Wielkopolsce powstanie kolejny ośrodek leczenia onkologicznego

W Lesznie, w ciągu najbliższych 3,5 lat, powstanie nowoczesny Ośrodek Radioterapii, który dołączy do sieci Wielkopolskiego Centrum Onkologii. To trzecia tego typu placówka w regionie, po Kaliszu i Pile, która ma na celu umożliwienie pacjentom z południowej Wielkopolski leczenia nowotworów bliżej domu. Inwestycja ta, warta około 49 mln zł, znacząco wpłynie na poprawę dostępności i jakości leczenia onkologicznego w regionie.

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, podkreśla, że bliskość ośrodka radioterapii do miejsca zamieszkania pacjentów ma kluczowe znaczenie dla efektywności leczenia. Planowana placówka w Lesznie jest częścią większej strategii rozwoju opieki onkologicznej w Wielkopolsce, mającej na celu zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych. Przewiduje się, że ośrodek będzie obsługiwał około 8,5 tysiąca pacjentów rocznie.

Budowa ośrodka to również odpowiedź na potrzeby edukacyjne i rozwojowe kadry medycznej, co zauważa prof. dr hab. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Jego powstanie nie tylko zwiększy zakres dostępnych terapii, ale także wzmocni synergię między szpitalem w Lesznie a pozostałymi ośrodkami onkologicznymi w regionie.

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki wsparciu z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz funduszy Unii Europejskiej. Podkreśla to zaangażowanie lokalnych władz w poprawę stanu opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obszarze walki z nowotworami, który w Polsce rocznie diagnozowany jest u około 16 tys. mieszkańców Wielkopolski.

Znaczenie inwestycji podkreśla również dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie, Krzysztof Albiński, wskazując na dążenie do zapewnienia pacjentom kompleksowego leczenia onkologicznego blisko miejsca zamieszkania. Współpraca między szpitalem a Wielkopolskim Centrum Onkologii ma przynieść mieszkańcom Leszna i okolic znaczącą poprawę w zakresie dostępności usług medycznych.

Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, podkreśla również istotną rolę takich inwestycji w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia, który odpowiada na potrzeby pacjentów. Wielu mieszkańców regionu, dotąd zmuszonych do podróży w celu uzyskania odpowiedniej opieki, będzie mogło leczyć się na miejscu.

Inwestycja ta nie tylko zwiększy dostępność leczenia, ale również pozytywnie wpłynie na jakość życia pacjentów i ich rodzin, umożliwiając im pozostanie w bliskim otoczeniu przez czas trwania terapii. Dodatkowo, Leszno wzmocni swoją pozycję w sieci ośrodków onkologicznych w Polsce, stając się ważnym punktem na mapie opieki zdrowotnej w kraju.