Świąteczna pomoc – gdzie i jak uzyskać pomoc lekarza w święta?

Infekcja, ból brzucha, zaostrzenie choroby przewlekłej – takie sytuacje mogą nam się przydarzyć także w okresie Świąt Wielkanocnych. W weekendy i dni świąteczne nieczynne są jednak poradnie lekarzy rodzinnych. Wtedy po pomoc należy się zgłosić do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czyli tzw. wieczorynki. Działa na podobnych zasadach, jak poradnie POZ.

Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są czynne w dni powszednie od godz. 18 do 8, a także całodobowo w weekendy i dni świąteczne. W czasie nadchodzących świąt będzie z nich więc można korzystać także w poniedziałek, czyli Poniedziałek Wielkanocny.

Do wizyty w punkcie NiŚOZ nie jest potrzebne skierowanie, ani wcześniejsza rejestracja. Pomoc w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatna. Nie występuje także rejonizacja, co oznacza, że otrzymamy pomoc niezależnie od miejsca, do którego się zgłosimy. Jeśli więc spędzamy święta poza domem – wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki NiŚOZ. Wyjątek stanowi sytuacja, w której chcemy się umówić na wizytę domową. Wtedy należy sprawdzić w rejonie której „wieczorynki” się znajdujemy i to w niej ustalić wizytę wyjazdową.

W poradniach NiŚOZ możemy skorzystać z porady lekarza (w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie lub w uzasadnionych medycznie przypadkach – w miejscu zamieszkania lub pobytu) oraz pielęgniarki (w warunkach ambulatoryjnych lub w uzasadnionych przypadkach – w czasie wizyty domowej). Z pomocy NiŚOZ należy korzystać w przypadku:

  • nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia (gdy nie ma objawów świadczących o bezpośrednim zagrożeniu życia);

  • gdy dotychczas stosowane leki i środki domowe nie spowodowały poprawy;

  • gdy obawiamy się, że czekanie do momentu otwarcia przychodni POZ niekorzystnie wpłynie na nasze zdrowie;

  • nagłego zaostrzenia choroby przewlekłej.

Powodem wizyty w punkcie NiŚOZ może być też m.in. infekcja połączona z wysoką gorączką, silne bóle brzucha lub głowy, biegunka czy wymioty (w tym przypadku jest to szczególnie niebezpieczne u dzieci i osób w podeszłym wieku).

Pacjentowi w ramach NiŚOZ przysługuje porada lekarska, zabiegi pielęgniarskie (takie jak podanie zastrzyku), wystawienie zwolnienia lekarskiego w uzasadnionym przypadku czy wystawienie e-recepty na niezbędne leki. Natomiast nie uzyskamy w niej wizyty kontrolnej związanej z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na leki stale przyjmowane w związku z chorobą przewlekłą czy zaświadczenia o stanie zdrowia.

Adresy placówek, które udzielają nocnej i świątecznej opieki w Wielkopolsce dostępne są na stronie: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/7425/.

Na SOR lub IP tylko w stanie zagrożenia zdrowia lub życia

W niektórych przypadkach właściwym miejscem do udzielenia pomocy medycznej są izby przyjęć i Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Należy jednak pamiętać, że to miejsca do ratowania zdrowia i życia, więc jeśli w naszym przypadku nie występuje ich bezpośrednie zagrożenie – skorzystajmy z pomocy NiŚOZ.

Wobec tego kiedy wezwać pogotowie lub udać się do szpitala? Kwalifikuje do tego nagłe i drastyczne pogorszenie stanu zdrowia, a w konsekwencji zagrożenie życia. Jeśli więc np. dostrzeżemy objawy zawału lub udaru, gdy cenna jest każda chwila, nie należy czekać i zgłaszać się do punktu NiŚOZ, ale od razu wezwać zespół ratownictwa medycznego.

W przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia, oceniony przez personel medyczny. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania.

Lista SOR-ów i izb przyjęć w Wielkopolsce znajduje się pod adresem: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/7425/.

O czym jeszcze pamiętać?

999 lub 112 – te dwa numery musimy znać. Za ich pośrednictwem możemy wezwać pomoc zespołu ratownictwa medycznego. Powinniśmy to zrobić w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. ZRM udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia.

Jeśli chcemy uzyskać niezbędne informacje na temat pomocy medycznej możemy skorzystać z bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590. Również w okresie Świąt Wielkanocnych przez całą dobę będą pod nim dyżurować nasi konsultanci. Podpowiedzą m.in. gdzie jest najbliższa placówka NiŚOZ czy szpital.

Co gdy znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy musieli udzielić pierwszej pomocy? Z pomocą przychodzi aplikacja mojeIKP. Warto niezwłocznie zainstalować ją w telefonie. Znajduje się w niej przewodnik, który krok po kroku pokazuje, jak prawidłowo wykonać czynności ratujące życie. Aplikacja jest bezpłatna. Do uruchomienia poradnika pierwszej pomocy nie jest wymagane logowanie.