Poznań już nie jest “najlepszym miastem do życia”. Jak wypadł w tegorocznym rankingu?

Poznań nie jest już „najlepszym miastem do życia w Polsce”. W tegorocznym rankingu stolica Wielkopolski odnotowała spadek, choć nadal utrzymała się w czołówce. Jakie aspekty zaważyły o wyniku? W jakich kategoriach Poznań wypadł najlepiej?

 

Portal Business Insider opublikował kolejny raport „Najlepsze miasta do życia”, w którym przeanalizowano różne aspekty wpływające na jakość życia w polskich miastach wojewódzkich. W ubiegłym roku Poznań znalazł się na szczycie tabeli, a w tym odnotował jednak spadek.

Tworząc ranking twórcy brali pod uwagę sześć głównych aspektów, porównując oficjalne, powszechnie dostępne dane – z m.in. GUS, NFZ czy GIOŚ. Punkty przyznawano w kategoriach: bezrobocie, średnie wynagrodzenie, dostępność mieszkań, dostęp do lekarza na NFZ, przestępczość i jakość powietrza.Liczyło się to, by zdobyć ich jak najmniej.

Co ciekawe, na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się Olsztyn z 32 punktami, choć nie wygrał w żadnej z branych pod uwagę kategorii. Dziewięć punktów więcej zyskał uplasowany na drugiej pozycji Lublin (41 pkt).

Podium zamykają dwa miasta – Gdańska oraz Poznań, które zdobyły 42 punkty. Dla stolicy Wielkopolski to spadek o dwa miejsca. Wpływ na to miały gorsze wyniki w poszczególnych kategoriach.

W porównaniu do poprzedniego rankingu, Poznań spadł z 3. na 12. pozycję pod względem jakości powietrza. To najpoważniejszy poznański spadek wśród kategorii. Gorzej niż przed rokiem miasto zaprezentowało się też w dostępności mieszkań (spadając z 5. na 10. miejsca) oraz wynagrodzeń (z 4. na 6. pozycję). Poznań utrzymał jednak pierwszą pozycję w kategorii najniższego bezrobocia wśród ocenianych miast.