Kto został “Wielkopolskim Przyjacielem Zwierząt”?

Znani są laureaci konkursu „Wielkopolski Przyjaciel Zwierząt”. To inicjatywa, która co roku docenia wyjątkowe zaangażowanie osób i organizacji w ochronę i poprawę dobrostanu zwierząt domowych.

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, podkreślił znaczenie bezinteresownej pomocy udzielanej zwierzętom, nazywając ją dowodem wielkiego serca.

Konkurs, znany z promowania działań edukacyjnych, społecznych i organizacyjnych na rzecz zwierząt, w tym roku uhonorował indywidualne i zespołowe inicjatywy, które wyróżniały się na tle regionu. Iwona Kostrzewa-Lewińska, za swoje dziesięcioletnie zaangażowanie w edukację ekologiczną i pomoc zwierzętom, oraz Stowarzyszenie Cztery Łapki, aktywne w wolontariacie i wsparciu lokalnego schroniska, zostali laureatami nagród głównych. Wśród wyróżnionych znalazły się także Paulina Jelińska, Izabella Jaskuła-Sydor i Agnieszka Wolska, każda z nich otrzymała nagrodę finansową oraz specjalną statuetkę za swoje zaangażowanie.

Podczas ceremonii, Marszałek Woźniak przywołał słowa lisa z „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry, przypominając o odpowiedzialności, jaką ludzie ponoszą za oswojone zwierzęta. Wskazał, że choć w ostatnich latach sytuacja praw zwierząt uległa poprawie, wciąż jest wiele do zrobienia, by zapewnić im godne warunki życia.

Konkurs „Wielkopolski Przyjaciel Zwierząt” jest częścią szerszego programu „Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom”, który zainicjowano w ubiegłym roku. Program ten skierowany jest do samorządów i ma na celu wsparcie działań na rzecz bezdomnych zwierząt. W 2023 roku program cieszył się dużym zainteresowaniem, przyciągając zgłoszenia od 70 gmin, z których 17 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 300 tys. zł. W roku 2024 odnotowano jeszcze większe zainteresowanie, co skutkowało dofinansowaniem 33 samorządów na kwotę 600 tys. zł.

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wyraził nadzieję, że laureaci i wyróżnieni konkursu będą stanowić inspirację dla innych, podkreślając, że ich działania są nieocenione nie tylko dla samych zwierząt, ale również dla budowania lepszej, bardziej świadomej społeczności.