Prace na ul. Hetmańskiej – zmiany także dla kierowców

W związku z rozpoczynającym się w sobotę remontem torowiska na ul. Hetmańskiej, wprowadzone zostaną także zmiany w ruchu kołowym.

 

W związku z prowadzonymi pracami na zmiany w organizacji ruchu drogowego muszą przygotować się kierowcy. W trakcie remontu niemożliwy będzie przejazd (w obu kierunkach) w relacji Kolejowa-Górecka oraz skręcanie w relacjach na co dzień wiodących przez torowisko (lewoskręty z ul. Hetmańskiej w Górecką i Kolejową). Również jadący ulicami Kolejową i Górecką nie będą mieli możliwości pojechania prosto przez skrzyżowanie oraz skrętu w lewo w ul. Hetmańską.

Sugerowane trasy objazdów ulicami Dmowskiego, Krauthofera i Górecką pokazane są na załączonej grafice. Utrzymany zostanie ruch na ulicy Hetmańskiej, choć jezdnia – wraz z postępem prac – może ulegać czasowym zwężeniom.

Ponadto w dniach od 27 kwietnia do 17 maja, na czas remontu nawierzchni przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ul. Hetmańska-Głogowska zamknięte zostanie przejście dla pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania, a na czas wyładunku materiałów wygradzane mogą być fragmenty jezdni w tym rejonie. Ruch pieszy możliwy będzie przejściem sąsiednim.