Rozpoczyna się przebudowa ulic na Świerczewie: zmiany w organizacji ruchu

Na Świerczewie w Poznaniu, zaplanowano gruntowną przebudowę ulic Walentego Stefańskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Inwestycja oznacza zmiany w organizacji ruchu, które zaczną obowiązywać od poniedziałku, 5 lutego. Działania te mają na celu poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Cały odcinek ulicy Stefańskiego, od skrzyżowania z ulicami Buczka i Kwiatkowskiego, zostanie kompleksowo przebudowany. Prace obejmą również część ulicy Kwiatkowskiego, od ulicy Stefańskiego do ulicy Burszty. Na czas realizacji inwestycji obie ulice będą wyłączone z ruchu, jednak zapewniony zostanie dostęp do wszystkich posesji. Ustanowiony zostanie objazd, który poprowadzi ulicami Kołłątaja, Buczka i Burszty.

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia prac, wykonawca już teraz montuje niezbędne oznakowanie. Zależnie od postępów prac, mogą nastąpić dalsze zmiany w organizacji ruchu, w tym czasowe zawężenia ulic, całkowite zamknięcia niektórych odcinków czy wprowadzenie zakazu postoju. Mieszkańcy oraz użytkownicy dróg proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i uwzględnianie bieżących zmian w oznakowaniu.

Modernizacja ulic przyniesie znaczną poprawę warunków poruszania się po tym rejonie Poznania. Ulica Stefańskiego, dotychczasowa droga gruntowa, zostanie przekształcona w umocnioną nawierzchnię pieszo-jezdną, co znacznie podniesie komfort poruszania się pieszych i pojazdów. Zmodernizowane zostaną również zjazdy do posesji, a ulica zyska nowe oświetlenie oraz kanał technologiczny.

Podobne prace zaplanowano na ulicy Kwiatkowskiego, która obecnie jest częściowo pokryta zniszczonym asfaltem. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie umocnionej nawierzchni jezdni, budowę chodników po obu stronach ulicy oraz miejsc postojowych. Także tutaj planowana jest budowa kanału technologicznego, co przyczyni się do poprawy infrastruktury miejskiej.