“Kiedy długi współmałżonka wpływają na twoją upadłość konsumencką – co musisz wiedzieć?”

W upadłości konsumenckiej małżonek upadłego jest traktowany gorzej niż sam upadły, który ostatecznie w zamian za oddanie swojego majątku uzyska oddłużenie – czytamy w serwisie Prawo.pl.

Serwis wyjaśnia, że prawo upadłościowe przewiduje, że jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, czyli nie mieli zawartej tzw. intercyzy, wtedy majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

„Oznacza to, że drugi z małżonków, nawet jeśli nie ma długów, odpowiada za zobowiązania upadłego małżonka >>swoją<< częścią majątku” – wyjaśnia Konrad Forysiak, radca prawny w kancelarii prawnej Zimmerman Sierakowski Frosztęga, na łamach Prawo.pl.

Według serwisu Prawo.pl winien jest art. 124 ust. 1 Prawa upadłościowego. Zgodnie z nim, cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości małżonka, który ogłosił upadłość, a drugi z nich może jedynie zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Eksperci Prawo.pl wyjaśniają, że w praktyce oznacza to, że choć upada tylko jeden z małżonków, w celu zaspokojenia wierzycieli zlikwidowana zostanie całość majątku wspólnego, a spłata „udziału” drugiego małżonka jest zazwyczaj iluzoryczna lub w ogóle nie wystąpi.

„Jego wierzytelność konkuruje bowiem ze wszystkimi innymi wierzycielami. Zdarza się także, że syndycy i sądy odmawiają uznania wierzytelności współmałżonka, jeżeli wartość jego udziału jest niższa niż wysokość zobowiązań obciążających wspólny majątek” – dodaje Hubert Zieliński, doradca restrukturyzacyjny w kancelarii prawnej Filipiak Babicz Expert House, na łamach Prawo.pl.

Jak podaje Prawo.pl, rozdzielność majątkowa nie zawsze ratuje sytuację. Jest ona skuteczna tylko wtedy, gdy do zawarcia umowy doszło co najmniej dwa lata przed datą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

„Często obserwujemy przypadki dłużników, którzy za radą >>doradców do spraw oddłużania<< ustanawiają rozdzielność majątkową oraz natychmiast wnoszą o ogłoszenie upadłości. Umowa taka nie wywołuje wówczas skutków i syndyk będzie działał tak, jakby nigdy nie była zawarta…” – podkreśla Hubert Zieliński w artykule Prawo.pl.

Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/biznes/w-upadlosci-ani-rozwod-ani-rozdzielnosc-majatkowa-nie-ochronia-przed-dlugami-malzonka,526674.html