Wielkopolska intensyfikuje walkę z rakiem piersi: 245 tys. kobiet skorzystało z bezpłatnej mammografii

Wielkopolska kontynuuje swoją aktywną kampanię profilaktyki raka piersi za pomocą mammobusów. Mobilne pracownie mammograficzne, które regularnie odwiedzają każdy powiat regionu, mają zaplanowane 173 postoje, z których 135 odbędzie się po 11 maja. Dzięki poszerzeniu zakresu wiekowego uprawnionych kobiet, liczba osób kwalifikujących się do bezpłatnej mammografii wzrosła do 725 tysięcy.

 

W listopadzie 2023 roku, zakres wiekowy kobiet uprawnionych do bezpłatnych badań mammograficznych został rozszerzony z 50-69 lat do 45-74 lat. Dzięki tej zmianie, liczba kwalifikujących się kobiet wzrosła o blisko 265 tysięcy. Wśród nich, dotychczas badanie wykonało 245 tysięcy, co oznacza, że skorzystała z niego co trzecia uprawniona Wielkopolanka. Ta zmiana przyniosła znaczący wzrost frekwencji w badaniach, szczególnie wśród kobiet w wieku 45-49 lat oraz 69-74 lat, które wcześniej nie były objęte programem.

Mammobusy są znaczącym elementem kampanii edukacyjnej w regionie. Niektóre powiaty, takie jak obornicki, poznański, kościański, nowotomyski, i wągrowiecki, osiągnęły 40% frekwencję w badaniach, co jest wynikiem powyżej średniej krajowej. Tymczasem inne powiaty jak turecki, pleszewski, kępiński, czy krotoszyński znajdują się poniżej tej średniej z frekwencją mniejszą niż 30%.

W Wielkopolsce funkcjonuje 27 stacjonarnych pracowni mammograficznych. Wspomagają one sieć mammobusów, które zapewniają dostęp do badań w mniej dostępnych lokalizacjach. Harmonogram postoju mammobusów jest regularnie aktualizowany na stronie Wielkopolskiego oddziału NFZ, co pozwala na łatwe zaplanowanie wizyty.

Badanie mammograficzne, które można wykonywać co dwa lata, a w przypadku decyzji lekarskiej nawet corocznie, jest kluczowym narzędziem w wczesnym wykrywaniu raka piersi. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Onkologii, w jednym na dwadzieścia przypadków badania mammograficzne wykrywają niepokojące zmiany. Wczesne wykrycie raka piersi pozwala na skuteczne leczenie, które w pierwszym stopniu zaawansowania jest wyleczalne u ponad 90% pacjentek.

Działania Wielkopolskiego oddziału NFZ i wsparcie programów profilaktycznych przyczyniają się do zwiększenia świadomości i dostępności badań mammograficznych w regionie. Kontynuacja tych działań jest kluczowa dla poprawy zdrowia publicznego i zwiększenia szans na wyleczenie tej poważnej choroby.