Ponad 70 przejść dla pieszych na Wildzie bardziej dostępnych i wygodniejszych dla mieszkańców

Zarząd Dróg Miejskich prowadzi działania mające na celu dostosowanie przejść dla pieszych do standardów dostępności Miasta Poznania. Tylko na samej Wildzie poprawiono sytuację pieszych mieszkańców i gości w ponad 70 lokalizacjach.

 

ZDM prowadzi swoje działania już od lat. Celem jest zapewnienie wygodnego dostępu do miejskiej infrastruktury drogowej. Standardy dostępności są uwzględniane nie tylko podczas budowy nowych miejsc czy przebudowy już istniejących w ramach większych inwestycji, ale także punktowo w konkretnych lokalizacjach.

Najczęściej prace polegają na obniżeniu krawężników, montażu fakturowych oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących czy też wymianie nawierzchni chodników, co sprawia, że są równiejsze i bezpieczniejsze. Dzięki temu zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i dzieciom i starszym, łatwiej jest korzystać z przejść dla pieszych.

Gdy w 2021 roku na Wildzie wprowadzono Strefę Płatnego Parkowania, uporządkowano pasy drogowe, w tym także sposoby parkowania. Zmieniły się też przejścia dla pieszych, którzy jednocześnie zyskali więcej miejsca również na chodnikach „uwolnionych” od zaparkowanych samochodów.

Na terenie Wildy ZDM dostosował do standardów 73 przejścia. Prace to koszt ponad 1,2 mln złotych.