To już pewne – Budomel znika z panoramy Strzeszyna

Po kilkudziesięciu latach stary, niedokończony kompleks budynków Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Postępów w Rolnictwie, zwany Budomelem zniknie z panoramy Strzeszyna. Inwestor może rozpocząć prace związane z rozbiórką obiektów i nową inwestycją w tym miejscu.

Od kilkudziesięciu lat ruiny Budomelu straszą na Strzeszynie. W końcu uda się je wyburzyć?

Od kilkudziesięciu lat szpeci, zagraża i… fascynuje. Kompleks niedokończonych budynków na poznańskim Strzeszynie, zwany Budomelem przez lata był miejscem dewastacji, eksploatacji, sesji fotograficznych i.. tragedii. O jego wyburzenie apelują okoliczni mieszkańcy i kolejne władze miasta, a także poznański deweloper będący jednym z właścicieli. I to właśnie prawo własności przez lata...