To już pewne – Budomel znika z panoramy Strzeszyna

Po kilkudziesięciu latach stary, niedokończony kompleks budynków Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Postępów w Rolnictwie, zwany Budomelem zniknie z panoramy Strzeszyna. Inwestor może rozpocząć prace związane z rozbiórką obiektów i nową inwestycją w tym miejscu.

 

Na początku miesiąca informowaliśmy, że możliwy jest przełom w sprawie niedokończonego kompleksu budynków, który od kilkudziesięciu lat szpeci okolice Strzeszyna. To miejsce, które obecnie „przyciąga” jedynie wandali, fotografów i miłośników opuszczonych miejsc (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

Od lat okoliczni mieszkańcy apelowali o wyburzenie kompleksu i nowe zagospodarowanie terenu. Problemem były jednak kwestie prawne, które dopiero niedawno udało się w pełni uregulować.

Poznański deweloper przez lata próbował odkupić całość terenu, by móc rozpocząć na nim własną inwestycję. Problemem z niedokończonym kompleksem była kwestia własności. Przed laty w miejsce to zainwestowało kilkadziesiąt osób, stając się współwłaścicielami nieruchomości. Byli to głównie inwestorzy z lat 90., dla których była to wyjątkowo nieudana inwestycja w nieukończoną budowę. By móc przeprowadzić jakiekolwiek prace na tym terenie, konieczne było uzyskanie udziałów od wszystkich.

Teren po Budomelu od 3 lat w całości należy do spółki Nickel Invest nr 15, będąc częścią grupy kapitałowej Nickel Development.

Nickel Development ostatecznie nabyła spółkę DUM Inwestycje Sp. z o.o. będąca współużytkownikiem wieczystym nieruchomości i podjęła starania by skupić pozostałe udziały od indywidualnych inwestorów, którzy w latach 90-tych niefortunnie zainwestowali swoje oszczędności w nigdy nieukończoną budowę Ponad 70 osób odzyskało przynajmniej w części zainwestowane środki. Obecnie nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym, ale z dniem pozyskania pozwolenia na użytkowanie prawo to przekształci się we własność na mocy tzw. ustawy przekształceniowej z 20 lipca 2018 roku – mówi mec. Katarzyna Suchojad-Stefaniak, radczyni prawna, dyrektor działu prawnego w Nickel Development.

Dzięki uregulowaniu kwestii prawnych, możliwe jest nowe zagospodarowanie terenu. Już we wrześniu rozpocznie się rozbiórka budynków należących do kompleksu. W lipcu inwestor uzyskał na to pozwolenie.

W miejscu po Budomelu powstanie nowe osiedle rodzinne, którego zabudowa ma wpisać się w architekturę i charakter okolicy. Nowe miejsca zamieszkania powstaną między ul. Koszalińską i Suwalską. Obecnie projekt jest w fazie ostatnich przygotowań do premiery.

Jak wyjaśnia inwestor, osiedle będzie przyjazne zarówno dla singli, jak i osób w związkach, rodzin z dziećmi oraz seniorów. Budowa osiedla podzielona została na cztery etapy, z których pierwszy ma objąć obszar przy wjeździe od strony ul. Koszalińskiej.

Powstaną budynki o maksymalnie trzech kondygnacjach, z mieszkaniami 1-, 2-, 3- i 4-pokojowymi.

Nowe osiedle ma zmienić krajobraz Strzeszyna, który choć kojarzy się z terenami zielonymi, to niedokończony kompleks Budomelu zakłóca panoramę tego rejonu Poznania.