Poznań ma nową Politykę na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej

Poznań uznawany za miasto otwarte i tolerancyjne, a teraz podjął kolejny krok w kierunku budowania bardziej inkluzywnej społeczności. Rada Miasta Poznania przyjęła nową "Politykę Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej" – dokument, mający na celu dalsze wspieranie różnorodności społecznej i zwalczanie dyskryminacji.