Poznań gospodarzem spotkania zespołu pracującego nad stworzeniem Sieci na Rzecz Równości

W Poznaniu odbyło się spotkanie Sieci na Rzecz Równości zainicjowane przez prezydentów Poznania i Słupska. W warsztatach udział wzięli także przedstawiciele Częstochowy, Gdańska, Wadowic, Lublina, Torunia i Szczecina. Współpraca ma na celu promowanie równości na szczeblu lokalnym.

Inicjatywa, która powstała w kwietniu tego roku od początku swego istnienia budzi duże zainteresowanie innych miast. Na spotkaniu pojawili się także reprezentanci i reprezentantki urzędów w Gdańsku, Lublinie, Częstochowie, i Wadowicach. Obecni byli również zainteresowani tematem radni i działaczki ze Szczecina i Torunia.

Ponad czterogodzinne spotkanie mające charakter warsztatowy rozpoczęło się od krótkiej prezentacji działań na rzecz równości realizowanych w poszczególnych miastach. Wśród nich pojawiło się m.in. przyjęcie Karty Różnorodności, powołanie rady do spraw równego traktowania czy pełnomocnika lub pełnomocniczki do spraw równego traktowania.

Przez ponad cztery godziny pracowano nad stworzeniem wizji działania Sieci na Rzecz Równości, stworzeniem platformy komunikacji oraz ustaleniem harmonogramu wspólnych działań i spotkań.

„Ustaliliśmy, że kolejne spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli zaangażowanych w budowanie Sieci na Rzecz Równości odbędzie się znowu w Poznaniu w ramach wrześniowego Kongresu Kobiet, a następne w Częstochowie, która w sierpniu planuje przyjąć Kartę Różnorodności”

Marta Mazurek, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Spotkanie było inicjatywą pełnomocniczek prezydentów miast – Poznania i Słupska – które jako pierwsze miasta w Polsce przyjęły Kartę Różnorodności.