Jak powstawał budynek na miarę wyróżnienia Pascal 2022?

Budynek nowej siedziby Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej został oddany do użytku w 2020 roku. Niedawno obiekt otrzymał prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Polska Wentylacja „Pascal 2022”. O nowoczesnym projekcie i wyróżnieniu opowiedzieli profesor Edward Szczechowiak oraz doktor Sławomir Rosolski z Politechniki Poznańskiej.

19 mln zł z funduszy unijnych dla Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska zwiększy swój potencjał naukowo - badawczy dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości ponad 19 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał uczelni na realizację czterech innowacyjnych projektów badawczych.

Tylko co trzeci student na politechnikach to kobieta. Winne są stereotypy i klimat panujący na uczelniach

Kobiety stanowią 35 proc. studentów na publicznych uczelniach technicznych. Na kierunkach IT i związanych z nowymi technologiami ich udział jest jeszcze niższy i wynosi ok. 15 proc. Dla porównania na uczelniach medycznych to prawie 70 proc. Jedną z barier w upowszechnianiu kierunków technicznych wśród kobiet jest stereotyp, że to mężczyźni...

Naukowcy z Politechniki Poznańskiej tworzą Genomiczną Mapę Polski

Naukowcy z Politechniki Poznańskiej tworzą inteligentną bazę danych dotyczących genomów reprezentatywnych dla Polski. Umożliwi ona m.in. zbadanie podatności regionalnej na przebieg choroby COVID-19. Jej opracowanie będzie też stanowiło punkt wyjścia do stworzenia całogenowych testów w kierunku ryzyka wystąpienia chorób takich jak nowotwory. Pomóc ma w tym także sztuczna inteligencja. Genomiczna...