ZTM Poznań zmienia godziny funkcjonowania Punktów Obsługi Klienta

ZTM Poznań zmienia godziny otwarcia Punktów Obsługi Klienta w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. To z jednej strony działania prewencyjne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, z drugiej konieczność wynikająca z braków kadrowych przy obowiązującej kwarantannie i zwolnieniach lekarskich.

Zamkną Tymczasowy Punkt Obsługi Klienta na Dębcu

Jeszcze tylko do końca października czynny będzie działający od września Tymczasowy Punkt Obsługi Klienta ZTM. Zamknięcie punktu jest konieczne z uwagi na względy techniczne przy przebudowie rejonu pętli tramwajowej na Dębcu.