Prof. UM w Poznaniu: “Jeśli chcemy uniknąć pandemii, ochrona środowiska nie powinna być traktowana jak truizm”

COVID-19 nie zniknął, choć nie zbiera już tak śmiertelnego żniwa jak wcześniej - mówili eksperci w przeddzień 3. rocznicy ogłoszenia przez WHO stanu pandemii. Przypominali, że nadal bronią przed tym patogenem są szczepienia, mycie rąk i dystans, tym bardziej, że leczenie ciężkiego przebiegu choroby pozostaje dużym wyzwaniem klinicznym.

Koronawirusa w Poznaniu i powiecie jest znacznie więcej, niż wynika to z oficjalnych danych. Miasto powołuje się na badania ścieków

Mimo, że testy na obecność Sars_CoV-2 są obecnie wykonywane bardzo rzadko, to i tak cotygodniowe raporty Ministerstwa Zdrowia uwidaczniają wzrost liczby zakażeń. Z badań prowadzonych na zlecenie Miasta Poznań wynika z kolei, że tak naprawdę wirusa jest w stolicy Wielkopolski o wiele więcej, niż wskazują na to oficjalne dane. Wiadomo...