Pierwsze w Polsce badanie ilościowe odporności komórkowej przeciwko SARS-CoV-2 wprowadzone przez IGC PAN w Poznaniu

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu wprowadził właśnie pierwszy w Polsce ilościowy test do oceny komórkowej odpowiedzi immunologicznej przeciwko SARS-CoV-2. Wprowadził także drugie badanie – pozwalające określić ilość przeciwciał IgG we krwi. Oba są testami ilościowymi dającymi precyzyjną wiedzę o stopniu oporności na wirusa. Można je wykonać w Laboratorium Diagnostyki...

Naukowcy o nowym sprzęcie w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

W Centrum Zaawansowanych Technologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchomiono nowoczesne ramię robotyczne. Urządzenie ma pomóc osobom pracującym w laboratorium. Robot może m.in. wykonywać testy wykrywające przeciwciała przeciwko COVID-19. O szczegółach opowiadają naukowcy.

19 mln zł z funduszy unijnych dla Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska zwiększy swój potencjał naukowo - badawczy dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości ponad 19 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał uczelni na realizację czterech innowacyjnych projektów badawczych.

1 września wszyscy uczniowie wrócą do szkół

1 września uczniowie mają wrócić do szkół. Przedstawiciele MEN zaprezentowali szczegóły przygotowań. Na środki bezpieczeństwa przeznaczonych ma być ponad 100 milionów złotych. W szkołach pojawią się też pakiety edukacyjne dotyczące szczepień.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Teraz zakwalifikowani kandydaci muszą potwierdzić wolę przyjęcia w wybranej szkole. Czas na to mają do 30 lipca. Osoby, które nie dostały się do żadnej placówki, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Ta rozpocznie się 3 sierpnia.