Prezydent Grobelny spotka się z mieszkańcami Świerczewa

Rada i Zarząd Osiedla Świerczewo serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Świerczewa na spotkanie z Ryszardem Grobelnym, prezydentem Poznania, które odbędzie się 5 kwietnia.

Miejscem spotkania jest Szkoła Podstawowa nr 79 przy ul. Jarzębowej. Obecni będą także dyrektorzy oraz przedstawiciele miejskich jednostek i wydziałów Urzędu Miasta (m. in. Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Straży Miejskiej).

Spotkanie otwarte z mieszkańcami przewidziane jest na godzinę 16. Od godz. 17 przewidziane są rozmowy indywidualne.

Przed spotkaniami zaplanowane jest także spotkanie prezydenta z radą osiedla. W trakcie rozmów radni Świerczewa zamierzają przedstawić wybrane najważniejsze problemy osiedla,  których rozwiązanie przekracza możliwości radnych osiedla. Chodzi tu o brak kanalizacji burzowej oraz nieznana data realizacji poszerzenia Górczynki, na co został już wykonany projekt, brak jednostki miejskiej zarządzającej terenem Glinianek, której Rada Osiedla mogłaby przekazać środki np. na budowę alejek, pominięcie potrzeb transportu publicznego w trakcie budowy tunelu na ul. Czechosłowackiej – niezaplanowanie przebudowy pętli autobusowej, znaczne wydłużenie drogi pieszej z dworca kolejowego do autobusów czy tramwajów, pomysł likwidacji przesmyków przygotowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, brak wpływu rad osiedli na kolejność budowy dróg lokalnych, przez co zdaniem radnych osiedle jest pomijane przy takich inwestycjach.

Radni zapraszają na spotkanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców i jednocześnie prosimy o poruszanie w czasie dyskusji ważnych problemów naszej dzielnicy!