Dzień Otwarty w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

W sobotę 23 listopada gmach przy ul. Wodnej 27 (Pałac Górków) odkryje przed wszystkimi chętnymi swoje tajemnice… Początek już o 13!

Parter, sale wystaw czasowych
Finisaż wystawy „Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii”
godz. 13.00 – prezentacja prac dzieci biorących udział w warsztatach towarzyszących ekspozycji. Wśród dzieci rozlosujemy nagrody książkowe!
godz. 13.30, 14.30, 15.30 – oprowadzanie po wystawie w towarzystwie kuratora dr Dobiesławy Bagińskiej
Dziedziniec Muzeum
12.00 -15.00 – WARSZTATY DLA DZIECI
Jeśli chcesz poczuć się jak prawdziwy archeolog oraz poznać tajniki jego pracy, przyjdź na dziedziniec Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, do interaktywnych Punktów Młodego Badacza. W czasie wspólnej zabawy możesz samodzielnie odkryć skarby przeszłości, zmierzyć się z mikroskopem oraz spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek z minionych epok.
Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, nie prowadzimy zapisów.
W trakcie trwania zajęć dzieci muszą znajdować się pod opieką rodziców/opiekunów
 
Sala dydaktyczna (parter)
11:00-15:00 – MuzArP – cyfrowe Muzeum
Czy wiecie, że każdy zabytek znajdujący się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu ma swój dowód osobisty!!! Na specjalnej karcie katalogowej zapisany jest jego wiek, rozmiary, miejsce „urodzenia”  czy miejsce „zamieszkania”, przynależność kulturowa i oczywiście zdjęcie z najlepszego profilu.
Na naszym spotkaniu poznasz w praktyce wszelkie tajniki programu MuzArP służącego do katalogowania zabytków i tworzenia cyfrowej bazy danych.  Ujawni je mgr Kamila Dolata-Goszcz.
 
Wykłady, sala audiowizualna – II p.
11. 00-12.00 – Archeologia pałacowego dziedzińca – wykład mgr. Zbigniewa Karolczaka.
Pałac Górków – obecna siedziba Muzeum, powstała w latach czterdziestych XVI wieku w drodze przebudowy kilku gotyckich kamienic. Do dziś z oryginalnych elementów konstrukcji zachował się wczesnorenesansowy portal z 1548 r. i wewnętrzny dziedziniec z kolumnowym krużgankiem oraz dwie sale na parterze.
12.00-13.00 – Archeologia w fotografii – fotografia w archeologii – – wykład i pokaz mgr Patrycji Silskiej.
Prezentacja historii fotografii, technik i metod wykorzystywanych w dokumentacji zabytków archeologicznych a także archiwalnych zbiorów fotograficznych z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
 
Wystawy stałe:
12.00  Ach, te straszne mumie! Warsztaty odkrywające tajnik egipskiej mumifikacji.
13.30  Archeologiczna wyprawa do Afryki. Zajęcia odpowiadające na pytanie: co i jak może znaleźć archeolog w piaskach pustyni?
15.00  Odwiedziny w obozowisku myśliwych. Pokaz narzędzi i ozdób z epoki kamienia.
16.30  Średniowieczne zagadki. Kalambury, w których dowiecie się jak wyglądało życie w średniowieczu.
 
Zwiedzanie magazynów i pracowni
Ważne informacje!
Zwiedzanie magazynów tylko dla osób powyżej 10. roku życia! Ze względów bezpieczeństwa zwiedzanie pracowni/magazynów będzie odbywać się tylko i wyłącznie w grupach 10-osobowych i o wyznaczonych godzinach. W przypadku Pracowni Numizmatycznej grupa nie może przekraczać 5 osób. Do zwiedzania upoważniają bezpłatne bilety wstępu, które można odebrać w kasie biletowej Muzeum. Część biletów będzie dostępna w kasie biletowej Muzeum od wtorku 19 listopada br., od godz. 9.00.  Pozostała część biletów będzie dostępna 23 listopada br., od godz. 10.00 również w kasie biletowej  Muzeum. Zbiórka grup będzie miała miejsce przy posagu Sachmet w holu Muzeum 5 minut przed wyznaczoną godziną zwiedzania.  Osoby, które nie stawią się punktualnie w wyznaczonym miejscu, nie będą wpuszczane na teren pracowni. Ze względów bezpieczeństwa osoby zwiedzające pracownie/magazyny muszą wcześniej pozostawić w samoobsługowej szatni Muzeum płaszcze/kurtki, parasole, plecaki oraz torby (w tym duże torebki damskie!).
Magazyn Archeologii Powszechnej
godz. 10.30; 12.00; 14.00
Pracownicy Działu Archeologii Powszechnej od wielu lat uczestniczą w badaniach prowadzonych poza obszarami Polski. Dlatego też zbiory zgromadzone w magazynie Działu obfitują w zabytki pochodzące z miejsc tak odległych jak Egipt i Sudan, a nawet z krajów Ameryki Południowej. Wśród przechowywanych zabytków zobaczyć można zbiory naczyń ceramicznych pochodzących z doliny Nilu z różnych okresów historycznych, od epoki kamienia po średniowiecze. W magazynie znajdują się także liczne znaleziska w postaci narzędzi krzemiennych i kamiennych, biżuteria i przedmioty codziennego użytku. Przechowywane są w nim także przezroczyste folie, na których przerysowane zostały tzw. petroglify – obrazy wyryte na skałach, odnalezione w Oazie Dachla w Egipcie oraz w rejonie IV Katarakty w Sudanie. Zapraszamy na zwiedzanie w towarzystwie archeologa – mgr. Pawła Polkowskiego.
Pracownia Okresu Wpływów Rzymskich
godz. 13.30; 14.30; 15.30; 17.00
Kolekcja przechowywana w pracowni obejmuje zabytki z okresu od III w. p.n.e. po V-VI w. n.e. (czasy wpływów celtyckich, następnie rzymskich, w końcu wielkiej wędrówki ludów). Przeważają znaleziska z cmentarzysk i osad, odkrytych na terenie Wielkopolski i Kujaw. W skład kolekcji wchodzą naczynia, ozdoby i detale stroju, militaria, wyposażenie jeździeckie, narzędzia i przybory. Wyróżnia się grupa przedmiotów przybyłych na nasze ziemie z obszaru Cesarstwa Rzymskiego, wśród nich m.in. fibule, paciorki szklane, naczynia brązowe, monety. Blasku kolekcji dodaje biżuteria srebrna i złota, kunsztownie zdobiona filigranem i granulacją. Szereg zabytków z naszej kolekcji to znaleziska unikatowe lub rzadkie w skali Polski. Zapraszamy na zwiedzanie w towarzystwie archeologa – mgr Alicji Gałęzowskiej.
 
Pracownia Kultury Pomorskiej
godz. 10.30; 13.00; 14.00
Pracownia Kultury Pomorskiej od ponad 150 lat przechowuje zabytki z obszaru Wielkopolski i Kujaw, pochodzące z okresu od VI/V w p.n.e. aż po III w p.n.e. Pozyskiwane w trakcie wykopalisk lub znalezisk przypadkowych zabytki  związane są  z trwającą w tym okresie kulturą pomorską. Kultura ta znana jest głównie z odkrytych cmentarzysk ciałopalnych. Najbardziej okazałe zabytki prezentowane są na wystawie stałej „Pradzieje Wielkopolski”, natomiast w Pracowni przechowujemy m.in.  popielnice twarzowe (urny z wyobrażeniem twarzy), naczynia z wyrytymi wizerunkami zwierząt, drzew, błyskawic oraz symbolami wody, a także najróżniejsze formy naczyń mniejszych zwanych przystawkami grobowymi, jak również liczne ozdoby. Zapraszamy na zwiedzanie w towarzystwie archeologa – mgr Urszuli Narożnej-Szamałek.
 
Pracownia Okresu Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
godz. 14.30; 16.00
W Pracowni Okresu Średniowiecza i Czasów Nowożytnych zgromadzono zabytki z terenu Wielkopolski. Najstarsze eksponaty pochodzą z czasów krystalizowania się wspólnot słowiańskich w VI-VII w. n. e. Nieco więcej materiałów pochodzi z okresu powstawania organizacji plemiennej (VII-IX w.), budowy grodów i kształtowania się monarchii wczesnopiastowskiej w X w. Eksponaty zgromadzone w tej pracowni prezentują pełen przekrój chronologiczny średniowiecza wkraczając, dzięki badaniom miejskim, w okres nowożytny. Zapraszamy na zwiedzanie w towarzystwie archeologa  – mgr Magdaleny Poklewskiej-Koziełł.
 
Pracownia Konserwacji Zabytków
godz. 13.00; 15.00; 16.30
Pracownia konserwacji zabytków archeologicznych  nierozerwalnie związana jest z gromadzeniem zbiorów już od czasów PTPN, czyli od końca XIX wieku. Obecnie jest pracownią interdyscyplinarną ze względu na zróżnicowanie zabytków które do niej trafiają . Najczęściej są to zabytki żelazne i z metali kolorowych oraz ceramika. Zabiegom konserwatorskim są poddawane również obiekty kamienne, drewniane, skórzane, kościane, szklane i bursztynowe. W ostatnich latach pracownia jest systematycznie wyposażana w nowe urządzenia, które umożliwiają zastosowanie najlepszych metod konserwatorskich. W najbliższym czasie, dzięki dofinansowaniu MKiDN,  będzie to laser Compact Phoenix  służący do czyszczenia zabytków. Zapraszamy na zwiedzanie w towarzystwie konserwatora zabytków – mgr. Jarosława Jaskulaka
 
Archiwum Muzeum
godz. 15.00; 16.30
Archiwum Naukowe gromadzi, zabezpiecza i udostępnia dla celów badawczych materiał archiwalny z merytorycznej działalności Muzeum oraz poznańskich instytucji muzealnych i towarzystw naukowych, z których się wywodzi. Zasoby archiwum stanowi głównie dokumentacja z odkryć wykopaliskowych dokonywanych od połowy XIX wieku na obszarze Wielkopolski oraz terenach ościennych, służąca badaczom archeologii i dziedzin pokrewnych do rozmaitych badań naukowych, opracowań i publikacji. Znaczną część zbiorów tworzy korespondencja urzędowa o dużej wartości historycznej, wnosząca wiele interesujących wiadomości do dziejów zainteresowań starożytniczych, historii archeologii oraz konserwatorstwa archeologicznego w Poznaniu i w Wielkopolsce. Zapraszamy na zwiedzanie w towarzystwie mgr Patrycji Silskiej
 
Pracownia numizmatyczna
godz. 12.00; 12.30; 13.30; 14.00; 15.00; 15.30
W Pracowni Numizmatycznej MAP dowiemy się nie tylko, jak się opracowuje skarby, ale też jak i do czego używa się lupy, wagi i literatury numizmatycznej. Dopiero po takim opracowaniu można wykorzystać monety do opracowania naukowego i umieścić na wystawie lub w magazynie muzealnym. Podczas Dnia Otwartego będziemy mieli możliwość przyjrzenia się pracy numizmatyka na przykładzie skarbów z Gralewa i Poznania-Koziegłowy. Zapraszamy na zwiedzanie w towarzystwie archeologa – mgr. Zbigniewa Bartkowiaka
 
Biblioteka Naukowa
godz. 13.00; 14.00
Biblioteka gromadzi książki i czasopisma dotyczące archeologii Polski i Europy oraz archeologii klasycznej. Uzupełniają je publikacje z dyscyplin pokrewnych takich jak: historia, historia sztuki, antropologia, etnografia i numizmatyka. Dużą część zbiorów stanowią wydawnictwa związane z pracami wykopaliskowymi prowadzonymi przez pracowników Muzeum, m. in. dotyczące archeologii śródziemnomorskiej i antycznej, a w szczególności Egiptu i Sudanu. Zapraszamy na zwiedzanie w towarzystwie bibliotekarza –  mgr Jolanty Ratajkiewicz