Zgłoś się na staż w urzędzie. Rekrutacja do 30 września!

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na zimową edycję Programu Straży Studenckich. Urząd Miasta Poznania zaprasza studentów III, IV lub V roku na uczelni państwowej lub prywatnej. Nabór potrwa do 30 września.

Przyjmowani będą zarówno studiujący w trybie dziennym jak i zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym. Kierunek studiów kandydata musi odpowiadać oczekiwaniom danego wydziału czy biura. Urząd Miasta Poznania zachęca także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.

Zgłoszenia studentów przyjmowane są on-line. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej w kolumnie “Zgłoś swoje CV”. https://www.um.poznan.pl/mim/staz/staz_cv.html?of_id=26 Wnioski przyjmowane są do 30 września do północy.

W kolejnym etapie z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Studenci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, rozpoczną pracę z początkiem listopada. Staż potrwa do końca lutego 2017 roku.

Na studentów czeka 90 wolnych miejsc w 28 wydziałach i biurach, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w spółce Targowiska. Wykaz wydziałów i biur objętych programem staży studenckich znajduje się w załączniku. Tam też dla każdego z nich określone są oczekiwania w zakresie wymaganego kierunków studiów.

Stażyści będą pracować na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 18 godzin tygodniowo, a za wykonaną pracę otrzymają wynagrodzenie stażowe. Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

W ramach poprzednich 48 edycji staży wpłynęło ponad 32,5 tys. zgłoszeń. Łącznie staż w urzędzie odbyło 3445 studentów, z czego około 500 zostało zatrudnionych na stałe. Wystawiane przez stażystów oceny potwierdziły zdobywane przez nich korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków.

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.