Pierwsza w Poznaniu trasa rowerowa ma już 25 lat

Ścieżki rowerowe w Poznaniu powstają w każdej dzielnicy miasta. Coraz częściej, przy planowaniu przebudowy ulic, bierze się pod uwagę także potrzeby miłośników jednośladów, inwestując nie tylko w drogi rowerowe, ale także całą infrastrukturę. Rowery w Poznaniu cieszyły się największą popularnością w czasach międzywojewnnych. To wtedy, rozpoczęto przygotowania do budowy pierwszej w mieście ścieżki dla jednośladów. Plany popsuły wydarzenia historyczne, dlatego pierwszą w mieście trasę rowerową otwarto dokładnie 25 lat temu, 30 lipca 1992 roku.

Choć przeciwnicy obecnych władz miasta często wypominają im tak liczne inwestycje w kwestii infrastruktury rowerowej, to Poznań ma długie tradycje w tym względzie. Szczególnie w okresie po I wojnie światowej, miasto było naprawdę “rowerowe”.

W 1938 roku, gdy jednoślady posiadały jeszcze tablice rejestracyjne, w okręgu poznańskim zarejestrowanych było aż 239 tysięcy rowerów. Ruch rowerowy stanowił wówczas prawie 50% całego ruchu miejskiego.

Pierwsze plany budowy i rozwoju dróg rowerowych powstał już w 1934 roku. Według nich, w mieście miały powstać dodatkowe 34 kilometry dróg tak, by docelowo całość sieci miała łącznie 70 kilometrów. Wynikało to przede wszystkim z ogromnej popularności rowerów w tamtych czasach. Stawały się one coraz tańsze i bardziej dostępne. Wielu poznaniaków z chęcią korzystała z tego środka transportu.

Niestety, wybuch II wojny światowej pokrzyżował plany budowy i rozwoju sieci, z kolei w czasach PRL, coraz bardziej dostępne dla mieszkańców stały się samochody, do których z chęcią przesiadali się poznaniacy. Władze komunistyczne likwidowały drogi rowerowe na rzecz budowania jezdni dla samochodów i zachęcania obywateli do kupna samochodów.

Po zmianach ustrojowych, ponownie powrócono do planów zrównoważonego transportu zbiorowego i inwestycji w zakresie tras dla rowerów. Polski Klub Ekologiczny zaapelował wówczas do rady miejskiej o poprawę bezpieczeństwa rowerzystów w mieście. Przeprowadzono także ankiety w lokalnych gazetach, w których mieszkańcy przychylili się do pomysłu inwestycji.

W marcu 1991 roku, przyjęto uchwałę o budowie pierwszej miejskiej trasy rowerowej, która miała powstać od os. Lecha do placu Kolegiackiego. W ten sposób, mieszkańcy osiedli na Ratajach mieli w bezpieczny sposób móc dojechać do centrum miasta.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 30 lipca 1992 roku, czyli dokładnie ćwierć wieku temu. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele władz miasta. Trasa miała około 5 kilometrów i prowadziła przez most Rocha. Inwestycja pochłonęła 350 milionów ówczesnych złotych, a na trasie ustawiono także stojaki rowerowe.

Obecnie, w Poznaniu istnieje ponad 130 kilometrów dróg rowerowych, a w najbliższych latach ma ich przybyć kolejne 20 tysięcy. Inwestycje pomagają nie tylko rowerzystom, ale także osobom niepełnosprawnym i z wózkami dziecięcymi. Zaczęto bowiem zwracać większą uwagę na to, by obniżać krawężniki i tworzyć łagodniejsze podejścia i podjazdy na chodnik.