Styropian w całej okolicy i uszkodzony chodnik, czyli efekty nieodpowiednich działań na placach budowy

Kierownicy budowy nie zawsze w pełni wywiązują się ze swoich obowiązków związanych z odpowiednim utrzymaniem porządku w rejonie prowadzonych prac. W takich sytuacjach konieczna jest interwencja straży miejskiej.

 

Kawałki styropianu w różnych częściach osiedla Bohaterów II Wojny Światowej stały się niechcianym stałym widokiem dla mieszkańców w ostatnich dniach. Na skwerach, chodnikach, trawnikach, placach zabaw czy nawet w mieszkaniach – lekki materiał był niesiony przez wiatr po całej okolicy.

Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenia od mieszkańców, którzy nie mogli dłużej znieść ciągłego bałaganu. Funkcjonariusze szybko ustalili źródło problemu – okazało się, że robotnicy ocieplający jeden z osiedlowych bloków nie zabezpieczyli styropianu w żaden sposób, by ograniczyć jego rozwiewanie po osiedlu.

Strażnicy rejonowi z Referatu Poznań Nowe Miasto przeprowadzili rozmowę z kierownikiem budowy, który został ukarany mandatem. Pracownicy zostali zobowiązani do natychmiastowego uprzątnięcia terenu i po chwili zbierali już materiał z okolicy.

Drugą interwencje straż miejska przeprowadziła na ul. Piątkowskiej, gdzie prowadzony jest remont chodnika. W czasie prac uszkodzono tam inny chodnik oraz trawnik. Podczas interwencji okazało się, że tym razem wystarczy jedynie pouczenie. Szkoda szybko została naprawiona, a uszkodzone fragmenty doprowadzono do stanu pierwotnego.