Ewakuacja w Szkole Podstawowej numer 65

By ćwiczenia wyglądały realistycznie, dobrze jest zadbać o efekty, które oddadzą powagę sytuacji. Z takiego założenia wyszli strażnicy miejscy, którzy przeprowadzali próbną ewakuację w Szkole Podstawowej numer 65 w Poznaniu.

Na korytarzu w budynku pojawiło się silne zadymienie, które ograniczało widoczność, dlatego dyrekcja zarządziła ewakuację. Dzieci zostały wyprowadzone z budynku przez nauczycieli, którzy zaprowadzili ich w wyznaczone bezpieczne miejsca zbiórki.

W ewakuacji pomagali strażnicy miejscy, którzy chwilę wcześniej prowadzili zajęcia profilaktyczne z dziećmi.

Według takiego scenariusza, przeprowadzono próbę ewakuacyjną. Ćwiczenia nie tylko sprawdzają funkcjonowanie systemów ewakuacji budynku oraz ich znajomość przez pracowników placówki, ale także przygotowują dzieci do możliwych zdarzeń związanych z wystąpieniem pożaru i wyrabiają w nich odpowiednie nawyki.

Próba przebiegła prawidłowo i bez zakłóceń.