Seniorzy z powiatu poznańskiego mają swoją Radę Seniorów

W poniedziałek zainaugurowano działalność Rady Seniorów powiatu poznańskiego, która będzie reprezentować i dbać o interesy najstarszych mieszkańców powiatu. Już pierwszego dnia działalości przedstawiono pierwsze pomysły.

Rada Seniorów została powołana przez Jana Grabkowskiego, starostę poznańskiego. Podkreślił, że zaangażowanie osób, które ją tworzą było główną motywacją i czynnikiem powstania przedsięwzięcia.

Członkami rady zostali ludzie, którzy na co dzień działają w stowarzyszeniach i organizacjach na terenie powiatu, zajmujących się tematyką pozwalającą na dobre poznanie potrzeb ludzi starszych. Doświadczenie pozwala im podjąć inicjatywy, które pozwolą na integrację środowiska najstarszych mieszkańców.

Już pierwszego dnia funkcjonowania Rada Seniorów przedstawiła pierwszy pomysł – Powiatowy Uniwersytet III Wieku. Ma on pozwolić nie tylko na integrację, ale także na rozwój i aktywizację seniorów.

Rada ma wspierać najstarszych mieszkańców na różnych płaszczyznach – w zakresie sportu, edukacji, rekreacji, wypoczynku i kultury. Zajmie się także problemem marginalizacji seniorów oraz poziomem i komfortem ich życia, na który wpływ mają dysproporcje i sytuacje finansowe osób starszych.