Jarocin testuje segregację odpadów bio-kuchennych

20 maja rusza w Jarocinie pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych- kuchennych. Akcja potrwa do końca czerwca i obejmie swym zasięgiem wybrane ulice

W pierwszym etapie pilotażu na poszczególnych osiedlach mieszkańców odwiedzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie, którzy udzielą szczegółowych informacji o wdrażaniu programu odbioru odpadów BIO-kuchennych. Już w trakcie tego spotkania właściciel posesji będzie mógł wybrać jedną z dwóch form segregacji tego rodzaju odpadów, podpisując stosowne oświadczenie.

Do wyboru będzie oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie pojemnika na odpady biodegradowalne- kuchenne, za który nie będą pobierane dodatkowe opłaty. Podpisując je właściciel nieruchomości zobowiązuje się nie tylko do odbioru pojemnika, ale i regularnego zapełniania go odpadami BIO-kuchennymi, które odbierała będzie ta sama firma transportowa, co odbiera pozostałe odpady.

Z kolei drugie oświadczenie dotyczyć będzie rezygnacji z pojemnika na odpady biodegradowalne- kuchenne na rzecz prowadzenia przydomowego kompostownika.

Decyzja o rodzaju prowadzenia zbiórki – w pojemniku lub w kompostowniku – odpadów BIO-kuchennych należała będzie do właściciela nieruchomości.