Od jutra prace naprawcze na wiadukcie w ciągu ul. Lechickiej

W środę rozpoczną się prace związane z naprawą dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Lechickiej nad trasą PST.

Dylatacja jest szczeliną między elementami wiaduktu, która umożliwia ich wzajemne i swobodne przemieszczanie się względem siebie na wybranych kierunkach. Ma to na celu zapobieganie przekazywaniu sił między fragmentami konstrukcji, które zmieniają swoje gabaryty ze względu m.in. temperatur powietrza, przemieszczeń pod obciążeniem.

Prace mają charakter utrzymaniowy i były zaplanowane z wyprzedzeniem. Mają na celu zabezpieczenie konstrukcji, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na czas prac, wygrodzone zostaną części pasów jezdni w obu kierunkach na ul. Lechickiej w rejonie przejazdu nad trasą PST. Utrudnienia potrwają około miesiąca.