Jak załatwić sprawy w urzędzie w czasie epidemii?

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, do odwołania wstrzymana została możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i części miejskich spółek i jednostek. Praca odbywa się w trybie zdalnym, telefonicznie lub online, dlatego nadal można skontaktować się lub zrealizować sprawę. Urząd opublikował przydatne numery telefonów i adresy mailowe oraz informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych wydziałów i jednostek.

Mieszkańcy mogą skontaktować się z urzędnikami pocztą tradycyjną i elektroniczną, a także telefonicznie. Realizacja spraw odbywa się w godzinach pracy urzędu, czyli w poniedziałki od godziny 7:30 do godziny 17:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 7:30 do godziny 15:30.

Przy wejściach do 9 lokalizacji UMP są wystawione skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty. Kontakt z urzędem jest także możliwy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMP. Pełną listę spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Kontakt możliwy jest także z pracownikami miejskiej infolinii Poznań Kontakt – 61 646 33 44, czynnej w godz. 7:30 -20:00 w dni powszednie. Urzędnicy pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie. 

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW i ADRESY

Plac Kolegiacki 17

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące prowadzonych postępowań w Wydziale Urbanistyki i Architektury– tel. 61 878 5395, 61 878 5461, 61 878 5463, 61 878 5395 lub 887 772 225, e-mail: ua@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji, tel. 61 878 5010, 61 878 4856, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące realizacji projektów z dofinansowaniem z UE, tel. 61 878 5010, e-mail: kp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczących wydawania pozwoleń konserwatorskich, tel. 61 878 5491, 61 878 5489, 61 878 5453, 61 878 1698, 61 878 5039, 61 878 4623, 61 878 5347, 61 878 5850, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące wydawania pozwoleń archeologicznych, tel. 61 628 5516, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zabytkowej zieleni, tel. 61 878 5039, e-mail: mkz@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych, tel. 61 878 5354, e-mail: sp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Rady Miasta Poznania, tel. 61 878 5308, e-mail: rm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zamówień publicznych, tel. 61 878 5210, e-mail: zp@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące obsługi kancelaryjnej, tel. 61 878 5214, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące organizacji spotkań i wystaw w budynku urzędu, tel. 61 878 5081, 61 8785082, e-mail: zou@um.poznan.pl
  • Spraw dotyczące obsługi Biura RzeczyZnalezionych, tel. 61 878 5382, 885 508 529, e-mail: zou@um.poznan.pl  

Libelta 16/20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, tel. 61 878 58 70, e-mail: mrk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Biura Kontroli, tel. 61 878 56 74, e-mail: ko@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące oświaty, tel. 61 878 42 01, e-mail: ow@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące jednostek pomocniczych, tel. 61 878 41 39, e-mail: wjpm@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 61 646 33 44, e-mail: sc@umpoznan.pl
  • Sprawy dotyczące dowodów osobistych i meldunków, tel.: 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Finansowego:
   1. podatek od środków transportowych tel. 61 878 5406, e-mail: fn@um.poznan.pl
   2. ulgi w spłacie zobowiązań, tel. 61 878 5401, e-mail: fn@um.poznan.pl
   3. wnioski o zwrot opłat oraz za mandaty nakładane przez Straż Miejską Miasta Poznania tel. 61 878 4430, e-mail: fn@um.poznan.pl

Gronowa 20

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące użytkowania wieczystego (przekształcenia/bonifikaty), tel. 61 646 33 44, gn@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 878 5137, 61 878 5138, 61 878 5132, 61 878 5131, 61 878 5147, 61 878 5142,61 878 5141, 61 878 5143, 61 878 5136 gn@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu pomocy publicznej w ramach zasady de minimis, tel. 61 878 4538, 61 878 4594
  • Pozostałe sprawy prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 878 4520; fax: 61 878 4525, e-mail: gn@um.poznan.pl

Gronowa 22A

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów i praw jazdy, tel. 61 646 33 44, e-mail: souk@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 40 53, e-mail: wos@um.poznan.pl

28 Czerwca 1956 roku

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań 
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, tel.: 61 878 1674, e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl
  • Sprawy dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tel. 61 878 4767, 61 878 4766, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału licencji na transport drogowy i kontroli, tel. 61 878 4953, 61 878 4954, e-mail: transport@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności oddziału działalności rolniczej, tel. 61 878 4502, 61 878 5058, 61 878 505, e-mail: dgr@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Ośrodka Poznań Biznes Partner, tel. 512 256 114, 885 994 955, e-mail: ods@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu działalności Plus Jeden Poznań, tel. 885 960 354, e-mail: plusjeden@um.poznan.pl
  • Spraw dotyczące działalności Wydziału Finansowegopodatek od nieruchomości, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 4122, 61 878 1691, 61 878 1537, e-mail: fn@um.poznan.pl

3 Maja 

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące Miejskiego Inżyniera Ruchu: tel. 61 878 15 20, e-mail: mir@um.poznan.pl  
  • Sprawy dotyczące gospodarki komunalnej: tel.: 61 878 58 64, e-mail: gk@um.poznan.pl  
  • Sprawy dotyczące kultury: tel. 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl
  • Sprawy z zakresu spraw społecznych: tel. 61 878 54 29, e-mail: zss@um.poznan.pl

Słowackiego 22

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, płatności podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych, zajęć egzekucyjnych, tel. 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 1691, 61 878 4122, 61 878 1537, e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl

Matejki 50 (Biuro Spraw Lokalowych)

 • Korespondencja tradycyjna (sprawy mieszkaniowe): Urząd Miasta Poznania, Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, 60-770 Poznań 
 • Korespondencja tradycyjna (sprawy dot. projektu “Wykluczenie cyfrowe w Poznaniu”): Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu ul. Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:

Za Bramką 1

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Spraw z zakresu działalności Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, tel: 61 878 5695, e-mail: rmwm@um.poznan.pl

Świerkowa 10 (Archiwum Zakładowe)

 • Korespondencja tradycyjna: Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny Archiwum Zakładowe, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • Korespondencja elektroniczna: ePUAP
 • Zachęcamy do korzystania z poniższych numerów telefonów i e-maili. Urzędnicy udzielą wszystkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw:
  • Sprawy dotyczące udostępniania dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego, miejsca przechowywania dokumentacji m.in. zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, komunalnych zakładów pracy, tel. 61 878 5280, e-mail: or@um.poznan.pl

USŁUGI REALIZOWANE ONLINE – URZĄD MIASTA POZNANIA

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Osoby, które kupiły pojazd zarejestrowany w kraju, mają 30 dni na zgłoszenie jego nabycia. Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej. Z kolei osoba, która sprzedała pojazd, również może zgłosić jego zbycie online – Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę.

Każdy, kto nie posiada podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a chce zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu, może wysłać maila z dołączoną kopią dokumentu (np. zdjęcie umowy). Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu można wysłać również pocztą tradycyjną. 

Za pośrednictwem systemu Pojazd i Kierowca można przez internet sprawdzić stan realizacji wniosku w sprawach: dotyczących prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu. Termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych można sprawdzić pod adresem – Zobacz: termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych. Natomiast wniosek o wydanie wtórnika można złożyć na stronie – Zobacz: składanie wniosków o wydanie wtórnika tablic (y) rejestracyjnej.

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobisty także można złożyć online. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza – Zobacz: formularz online.

Meldunek

Sprawy związaną z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony – Zobacz: meldunek.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy w USC można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim:

Sprawy finansowe

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Finansowego UMP można zrealizować bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Działalność gospodarcza – założenie, zawieszenie, zamknięcie lub zmiana

Wniosek można złożyć online za pośrednictwem portalu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby móc to zrobić wystarczy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Zobacz: więcej szczegółów

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać zdalnie. W tym celu należy przesłać na adres npp@um.poznan.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady. Wzory dokumentów i więcej szczegółów – poznan.pl

Straż Miejska Miasta Poznania

Strażnicy do odwołania ograniczają możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Przy postępowaniach w sprawach o wykroczenia:

Biuro Obsługi Inwestorów 

Załatwianie spraw i kontakt z BOI jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Zobacz: niezbędne numery i adresy.  

JEDNOSTKI/SPÓŁKI MIEJSKIE

Jednostki i spółki miejskie również przeszły na zdalną obsługę klientów lub działają w bardzo ograniczonym zakresie. Prezentujemy listę z najważniejszymi kontaktami.

Poznańskie Centrum Świadczeń

Do 11 kwietnia punkty obsługi klienta PCŚ przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz S. Małachowskiego 10 będą zamknięte. Obsługa klientów będzie odbywała się telefonicznie pod dedykowanymi numerami telefonów: 61 878 45 03, 61 878 45 04. Cały czas istnieje możliwość załatwiania swoich spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych np. za pośrednictwem profilu zaufanego lub eBankowości. Pytania dotyczące świadczeń można kierować na adres: swiadczenia@pcs-poznan.pl

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego

Wnioski/pisma do GEOPOZ można składać na kilka sposobów:

 • przez Portal Klienta, który daje możliwość składania wniosków, a także opłacania i pobierania materiałów np. map zasadniczych lub ewidencyjnych oraz zamawiania i odbierania wypisów czy wyrysów z egib,
 • inne e-usługi,
 • ePUAP. Opis spraw i przekierowanie do platformy można znaleźć na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego  (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka),
 • pocztą tradycyjną na adres: Gronowa 20, 61-655 Poznań,
 • wrzucić do skrzynki podawczej: parter Sali Obsługi Klienta GEOPOZ (wejście od strony Piotra i Pawła).

Pracownicy GEOPOZ są do dyspozycji pod numerem telefonu 61 8271 500 oraz mailowo: geopoz@geopoz.poznan.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Odbiór zamówionych dokumentów: 61 8271 592, 61 8271 593.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

MOPR do odwołania wstrzymuje bezpośrednią formę obsługi klientów i zaleca kontakt drogą telefoniczną, mailową, bądź przez platformę ePUAP. Telefoniczna obsługa klientów będzie odbywać się w poniedziałek –  w godz. 7:30-16.00; wtorek- czwartek – w godz. 7.30 -15.30; piątek – w godz. 7:30-15:00. Uruchomiono dodatkowe numery telefonów – wykaz numerów do pobrania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Zamknięte dla klientów jest Biuro Rzeczy Znalezionych MPK Poznań. Poszukujący swoich rzeczy mogą kontaktować się telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: obsluga_klienta@mpk.poznan.pl, telefon: 61 839 60 03). Zawieszona została również sprzedaż biletów przez kierowców (na liniach nocnych).

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Siedziba MPU będzie czynna jedynie w sprawach planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu (w godz. 9:00-13.00). W tak ograniczonym zakresie pracownia będzie funkcjonować do odwołania.

Projekty mpzp udostępnione zostały także na stronie internetowej www.mpu.pl, a złożenie uwag do planów możliwe jest za pomocą e-maila (mpu@poznan.mpu.pl), ePUAP czy pocztą tradycyjną. Kontakt jest możliwy również pod numerami telefonów: 61 639 64 60, 61 639 64 70.

Zarząd Transportu Miejskiego

Do odwołania zawieszona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w punktach i biurach obsługi klienta. 

 • Kontakt telefoniczny pod numerem 61 8 346 163 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00) – możliwość uzyskania informacji od pracowników ZTM,
 • Kontakt telefoniczny pod numerami: 61 8 346 126 i 61 8 346 136 (w godz. 10:00-17:00) – informacje dotyczące spraw z zakresu punktów i biur obsługi klienta,
 • Kontakt drogą elektroniczną e-mail w sprawach wniosków, skarg, reklamacji, odwołań na adres: ztm@ztm.poznan.pl lub za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie PEKA,
 • Korzystanie z platformy ePUAP lub formularzy na stronie ZTM

Zarząd Dróg Miejskich

 • Biuro podawcze ZDM przy ul. Wilczak 17 jest zamknięte do odwołania. Przed wejściem została umieszczona skrzynka podawcza, do której można składać pisma, w godz. 7:00-15:00, 
 • Formularze wniosków są dostępne na stronie ZDM w zakładce “Załatw sprawę”,
 • Pracownicy merytoryczni nie spotykają się z klientami do odwołania. Kontakt jest możliwy poprzez e-mail: zdm@zdm.poznan.pl lub telefonicznie 61 64 77 200,
 • Kasa w siedzibie ZDM przy ul. Wilczak 17 jest zamknięta do odwołania. Wpłaty należy dokonywać przelewem – numery kont tutaj.
 • Kasy Strefy Płatnego Parkowania od 27 marca do 15 kwietnia będą czynne w godz. 8:00-16:00.

Poznańskie Inwestycje Miejskie

Biuro spółki jest nieczynne do 3 kwietnia włącznie. Kontakt z pracownikami możliwy jest za pośrednictwem e-maila: sekretariat@pim.poznan.pl oraz telefonu (61) 884 20 10/11. Wszelkie dokumenty przesłane drogą elektroniczną będą każdorazowo traktowane jako skutecznie dostarczone. Pracownicy spółki nadal będą wykonywać swoje zadania w trybie zdalnym, co oznacza, że można się z nimi kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz służbowych telefonów komórkowych.

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Siedziba MPU będzie czynna jedynie w sprawach planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu (w godz. 9:00-13.00). W tak ograniczonym zakresie pracownia będzie funkcjonować do odwołania.

Projekty mpzp udostępnione zostały także na stronie internetowej www.mpu.pl, a złożenie uwag do planów możliwe jest za pomocą e-maila (mpu@poznan.mpu.pl), ePUAP czy pocztą tradycyjną. Kontakt jest możliwy również pod numerami telefonów: 61 639 64 60, 61 639 64 70.

Aquanet

Aquanet do odwołania zamknął biura obsługi klienta (ul. Dolna Wilda 126 i Piątkowska 117). Kontakt wyłącznie drogą mailową: klient@aquanet.pl lub przez EBOK. Wszystkie ważne dokumenty i oferty można zostawiać na portierni siedziby spółki przy ul. Dolna Wilda 126. Ponadto Aquanet informuje, że w najbliższym czasie nie będą odbywały się odczyty wodomierzy w domach.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

Wstrzymano przyjęcia w terenowych punktach obsługi klienta, biurze obsługi klienta przy ul. Matejki 57 oraz w oddziale spółki przy ul. Ognik 20A. Kontakt – tel. 61 415 88 00, e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl. Najemcy ze spółką kontaktować się mogą również za pomocą komunikatora Skype, wpisują adres e-mail: bok@zkzl.poznan.pl. 

GOAP

ZM GOAP zawiesza przyjmowanie petentów w biurach obsługi klienta przy ul. Św. Michała 43, ul. 3 Maja 46 w Poznaniu oraz Delegaturach ZM GOAP. Obsługa klienta odbywa się telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 61 624 22 22, 61 646 74 01, bok@goap.org.pl

Reklamacje zgłaszać można przez formularz zamieszczony na stronie www.goap.org.pl w kafelku “Zgłoś problem” oraz poprzez infolinię – 61 624 22 22.