Nowa odsłona skweru Eki z Małeki – trwają konsultacje społeczne

Do 8 lipca można zgłaszać uwagi do koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki. Zakłada ona powstanie zielonego skweru z miejscem do wypoczynku, a także do organizacji wydarzeń kulturalnych i sąsiedzkich aktywności.

Zmiany na skwerze Eki z Małeki prowadzone są od kilku lat, na podstawie konsultacji z mieszkańcami i przy uwzględnieniu ich oczekiwań i potrzeb względem tego miejsca. Dzięki temu zauważalna jest nowa odsłona skweru.

W ramach przedstawienia tego, czym może stać się skwer, 21 września ubiegłego roku, czyli w Parking Day, stał się on przestrzenią sąsiedzkich aktywności. Na ul. Łukaszewicza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Małeckiego wprowadzono zakaz ruchu pojazdów. Dzięki temu, nie tylko zyskano bezpieczny dla pieszych teren, ale także „uwolniono” skwer od zaparkowanych pojazdów. Ustawiono ławki i stoły, które sprzyjają organizacji wydarzeń sąsiedzkich czy lokalnych i wypoczynek dla mieszkańców czy spacerowiczów. Przygotowano także szereg atrakcji dla poznaniaków w każdym wieku. Przez cały dzień zbierano pomysły, uwagi i opinie mieszkańców na temat przyszłości tego miejsca.

Zarówno te głosy, jak i opinie zebrane w ramach przeprowadzonego badania były podstawą do przygotowania warsztatów dla mieszkańców, które odbyły się w listopadzie 2019 roku.  Następnie na podstawie wniosków płynących z warsztatów przekazano pracowni Front_Architects wytyczne do opracowania koncepcji przebudowy skweru.

Najważniejsze założenia to zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie (łącznik od ul. Małeckiego do ul. Granicznej oraz odcinek ul. Łukaszewicza pomiędzy ul. Małeckiego i Graniczną). Pozwoli to na powiększenie terenu skweru aż do linii zabudowy, dzięki czemu dostępnych będzie więcej możliwości przebudowy samego skweru. Jednocześnie możliwe będzie wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulic Małeckiego i Granicznej.

W koncepcji znalazło się wiele zieleni, a także przestrzeni do wypoczynku. Przewidziano nie tylko drzewa, krzewy i trawy, ale także miejskie meble i wielofunkcyjny podest.

Zorganizowane zostanie miejsce na organizację wydarzeń kulturalnych i ustawienie ogródków gastronomicznych. Zmienią się także ciągi chodników, które umożliwią łatwiejsze niż obecnie przejście z ul. Małeckiego w ul. Łukaszewicza i z ul. Granicznej w Małeckiego. Całość uzupełniona będzie o elementy małej architektury i będzie oświetlona i objęta monitoringiem.

Obecnie trwa II etap konsultacji społecznych, podczas którego po raz kolejny zbierane są opinie i uwagi w tym zakresie.

Aby precyzyjnie ocenić czy koncepcja przebudowy skweru Eki z Małeki odpowiada na oczekiwania mieszkańców, przygotowana została ankieta, dostępna na stronie www.ekizmaleki.pl/ankieta  . Opinię na temat proponowanych zmian można również przesłać mailem na adres ekizmaleki@zdm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną do siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.