Ogromny zbiornik retencyjny znajdzie się pod płytą jarocińskiego rynku

Ruszyła budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na jarocińskim rynku. Prace podzielono na dwa etapy. Inwestycja potrwa do połowy marca.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje w centrum miasta prace modernizacyjne związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”. W harmonogramie robót przyszedł czas na wykonanie zbiornika wód opadowych na rynku. Zgromadzone przy ratuszu ogromne rury zostaną zakopane pod ziemię.

Zbiornik retencyjny zbudowany zostanie z 26 rur o łącznej długości 78 m. Przyjechały one do Jarocina aż a Turcji.  W zbiorniku gromadzić się będą wody opadowe oraz roztopowe, które będą odpływały do Lipinki. Powstanie nowych elementów infrastruktury skutecznie odbierającej wody opadowe, pozwoli na jej retencjonowanie i kontrolowane odprowadzenie do środowiska naturalnego. Skutkiem takich działań będzie hydrauliczne odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków. Ujęcie wód opadowych w szczelne systemy kanalizacyjne poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych, polegających na podczyszczaniu wód opadowych, zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego

W pierwszym etapie, który potrwa do połowy grudnia, prace będą prowadzone w południowej części rynku pomiędzy ulicami Śródmiejską i Krótką. Pomimo wykonywanych robót cały czas ma być zapewniony przejazd do ul. Śródmiejskiej. Wjeżdżając na rynek ul. Mickiewicza, trzeba będzie skręcić w lewo, a następnie przed kościołem św. Marcina – w prawo i poruszając się w linii prostej dotrzeć do ul. Śródmiejskiej. W związku z taką organizacją ruchu zlikwidowana zostanie część miejsc parkingowych na rynku od strony ratusza. Pozostaną tylko te przy chodniku.
 
Drugi etap inwestycji zaplanowano od początku nowego roku. Wówczas będzie wykonywana część zbiornika od strony ul. św. Ducha. Zmieni się wtedy trasa dojazdu do ul. Śródmiejskiej. Po rynku będą mogły poruszać się tylko pojazdy o masie do 12 t.