Poznań przyłącza się do apelu w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

7 na 10 nastolatków LGBT+ w Polsce doświadcza przemocy, a połowa mierzy się z objawami depresji – alarmuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która rozpoczęła kampanię zachęcającą młodych ludzi do wsparcia swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników. Miasto Poznań przyłącza się do apelu w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii.

 

Nowa kampania Fundacji – “LGBT+ja” – podejmuje problem przemocy wobec nieheteronormatywnych i transpłciowych nastolatków. Wielu z nich towarzyszy ona wszędzie: w szkole i w domu, w miejscach publicznych, w wulgarnych hasłach wypisanych na murach, hejterskich komentarzach w internecie, dwuznacznych spojrzeniach i dowcipach rówieśników.

Fundacja zwraca uwagę, że taka sytuacja to efekt m.in. zaniedbań w zakresie edukacji, podsycania postaw homofobicznych oraz ograniczonego reagowania na krzywdę osób LGBT+.

– Złe i okrutne słowa, na które nikt nie reaguje, brak działań profilaktycznych, granie kartą homofobii dla interesów politycznych stopniowo tworzą coraz większą przestrzeń dla aktów agresji i innych form dyskryminacji- mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. – Obojętność i brak dyskusji na temat praw mniejszości stają się de facto przyzwoleniem na krzywdę, również dzieci i młodzieży.

– Każdy człowiek, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, pochodzenia, stopnia sprawności, płci, wieku, wyznawanej religii czy statusu społecznego powinien czuć się w Poznaniu bezpiecznie – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Przemocy, zwłaszcza wobec młodych ludzi, musimy przeciwdziałać, wszelkimi sposobami. Akcje edukacyjne, społeczne stanowią bardzo istotny element tej walki.

Miasto Poznań podejmuje liczne działania dla budowania postawy akceptacji, wsparcia i tolerancji. W 2021 roku zleciło Stowarzyszeniu Grupa Stonewall prowadzenie mieszkania interwencyjnego dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy. Mogą w nim czasowo zamieszkać osoby doznające podwójnego wykluczenia – ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową i ze względu na doświadczenie przemocy, często związane z kryzysem bezdomności. Dzięki miejskiemu projektowi mają one zapewnione schronienie i nocleg oraz interwencyjną pomoc doraźną i wsparcie specjalistyczne. W pierwszej kolejności do mieszkania przyjmowane są osoby doświadczające długofalowej i dotkliwej przemocy. Również osoby młode (18-24 lata) i starsze (po 60 roku życia) w trudnej sytuacji życiowej traktowane są priorytetowo.

W ramach dotacji miejskiej realizowane jest w tym roku specjalistyczne wsparcie (głównie psychologiczne i psychiatryczne) dla osób LGBT+ zagrożonych łamaniem praw człowieka i dyskryminacją. Wsparcia udzielają: Fundacja Tęczowe Rodziny, Stowarzyszenie Grupa Stonewall i Fundacja Forever Young.

Jak w poprzednich latach, także w drugim półroczu 2021 r. realizowane będą działania edukacyjne. W otwartym konkursie ofert wybrane zostaną projekty adresowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Ich celem jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z młodymi ludźmi zagrożonym dyskryminacją, a także kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw opartych na otwartości, szacunku i respektowaniu praw człowieka.

W tym roku prowadzone będzie również po raz pierwszy – pilotażowo – szkolenie dla kadry pomocy społecznej pracującej z osobami narażonymi na łamanie praw człowieka, w szczególności osobami LGBT+. Realizator wybrany będzie również w otwartym konkursie ofert.

Od kilku lat w poznańskich szkołach w ramach zajęć dodatkowych realizowane są projekty z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, według pomysłu poszczególnych szkół, dofinansowane z budżetu miasta.

W listopadzie zaś odbędzie się już po raz trzeci Poznański Tydzień Tolerancji, organizowany przez Miasto razem z Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta ds. polityki równościowej, adresowany do wszystkich mieszkańców Poznania.

Tydzień Tolerancji to czas promowania szacunku i akceptacji wobec każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów, wyznania, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, płci, koloru skóry, pochodzenia czy stopnia sprawności.

Skalę problemu pokazują m.in. badania Kampanii Przeciw Homofobii, według których ponad dwie trzecie badanych (70 proc.) doświadcza różnych form przemocy. 70 proc. żyjących w Polsce nastolatków LGBT+ czuje się osamotnionych, jedynie jedna czwarta znajduje pełną akceptację u swoich matek, jeszcze mniej (12 proc.) u ojców. U połowy występują nasilone lub silne objawy depresji. 69 proc. osób uczestniczących w badaniu KPH rozważało samobójstwo, przy czym 12% bardzo często. Dramatyczną sytuację młodzieży LGBT+ w Polsce potwierdzają telefony i wiadomości kierowane przez osoby należące do tej mniejszości do telefonu zaufania 116 111.

Młodzi ludzie LGBT+, którzy szukają u nas wsparcia, opowiadają o przemocy rówieśniczej, ale też o przemocy ze strony dorosłych – również tych najbliższych: rodziców, nauczycieli – – mówi Oliwia Pogodzińska, pracująca w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. – Mówią o osamotnieniu i braku nadziei. W wielu sytuacjach nie czują się bezpiecznie, brakuje im przestrzeni do bycia sobą. Bardzo dużo takich telefonów odebraliśmy w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej. Dzieci pytały nas nawet, czy przypadkiem nasz telefon nie jest jeszcze jedną strefą wolną od LGBT.

Opublikowany w 2020 r. międzynarodowy raport European Union Fundamental Rights Agency pokazuje, że sytuacja polskich uczniów i uczennic LGBT+ jest znacznie gorsza niż ich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników w innych państwach UE. Zaledwie 18 proc. respondentów z Polski będących w wieku 15-17 lat stwierdziło, że system edukacji, przynajmniej w pewnym zakresie, odnosi się do tematyki związanej z osobami LGBT+ w pozytywny lub wyważony sposób (średnia dla pozostałych państw unijnych to 33 proc.).

Ponadto jedynie co trzeci z badanych nastolatków LGBT+ z Polski stwierdził, że w szkole może liczyć na wsparcie i uznanie swojej orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, podczas gdy w pozostałych państwach Wspólnoty takiej odpowiedzi udzielił średnio co drugi uczeń.

Kampania “LGBT+ja” jest adresowana do młodzieży i realizowana pod hasłami: “Masz we mnie sojusznika”, “Masz we mnie sojuszniczkę”. Została przygotowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z agencją reklamową BBDO. Powadzona jest głównie w internecie. Towarzyszą jej również grafiki oraz seria postów tłumaczących, jak nastolatki wspierać swoich rówieśników.

Organizatorzy zachęcają również dorosłych do wspierania idei kampanii oraz deklarowania wsparcia dla nastolatków LGBT+ – poprzez np. rozmowy z własnymi dziećmi, stosowanie nakładek na zdjęcia profilowe w serwisach społecznościowych, udostępnianie postów, stosowanie hasztagu #LGBTplusJA.