Sport w Poznaniu – jak mieszkańcy oceniają możliwości rozwijania aktywności fizycznej w mieście?

Czy baza sportowa w Poznaniu jest wystarczająca? Czy Poznań powinien częściej być gospodarzem międzynarodowych zawodów i w jaki sposób skutecznie promować aktywność fizyczną? To niektóre z pytań, na które odpowiedzi szuka Miasto Poznań w specjalnej ankiecie.

 

Badanie prowadzone jest przez Miasto Poznań i Uniwersytet Ekonomiczny. Ma charakter anonimowy i jest skierowane nie tylko do mieszkańców stolicy Wielkopolski, ale także gmin ościennych. Ma związek z tegorocznymi dużymi imprezami sportowymi, których gospodarzem jest Poznań.

Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców w zakresie znaczenia sportu w życiu codziennym, ocenienie możliwości jego uprawiania w oparciu o istniejącą infrastrukturę sportową w Poznaniu czy też zdania w zakresie organizowania dużych imprez lekkoatletycznych w mieście.

Badanie skierowane jest do osób zainteresowanych sportem, które ukończyły 16. rok życia. Dostępne jest online.