Zmiany na kolejnych ulicach Wildy i Łazarza

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, we wtorek, 15 czerwca, rozpoczną się prace na kolejnych ulicach Wildy, na których wprowadzana jest Strefa Płatnego Parkowania. Wiąże się to z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu. Kierowcy muszą pamiętać m.in. o przeparkowaniu pojazdów.

 

Prace przy wdrażaniu Strefy Płatnego Parkowania będą w najbliższych dniach prowadzone na zmianę na Wildzie i na Łazarzu. Jutro wykonawcy oznakowania pojawią się na ul. Dolina. Kluczowym działaniem w tym miejscu będzie uporządkowanie parkowania. Wcześniej wykonano tutaj remont pobocza, na którym teraz wyznaczone zostaną miejsca postojowe i będzie ich więcej niż pierwotnie planowano (ponieważ zwiększył się zakres remontu pobocza).

Kierunek ruchu na ul. Dolina pozostanie bez zmian. Nadal będzie to ulica częściowo jednokierunkowa. Ruch będzie odbywał się w jednym kierunku od ul. Spychalskiego do skrzyżowania z ul. Przy Dolinie. Dalej w stronę ul. Czajczej ruch będzie dwukierunkowy. Rowerzyści będą mogli korzystać z kontraruchu. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone po obu stronach jezdni. Pomiędzy ul. Spychalskiego i Przy Dolinie obowiązywać będzie parkowanie równoległe, a od ul. Przy Dolinie do ul. Czajczej prostopadłe po stronie zachodniej i równoległe po wschodniej. Skrzyżowania z ul. Spychalskiego i Czajczą staną się równorzędne.

Prace przy wdrażaniu nowej organizacji ruchu na ul. Dolina rozpoczną się i zakończą 15 czerwca. Będzie to jednak uzależnione od utrzymania się korzystnej pogody.

16 czerwca nowe oznakowanie wprowadzane będzie na ul. Kanałowej, dzień później ponownie na Wildzie, na ul. Czajczej, a 18 czerwca znów na Łazarzu, na ul. Granicznej.

Podczas prac na ul. Dolina obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli.